Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2012 > Setkání s představiteli pobytových školských zařízení a pedopsychiatry

Aktuality z detencí

Setkání s představiteli pobytových školských zařízení a pedopsychiatry

12. července 2012

Kulatého stolu pořádaného veřejným ochráncem práv v Psychiatrické léčebně Bohnice se zúčastnila třicítka zástupců pobytových školských zařízení a pedopsychiatrů. Prostřednictvím zápisu se s průběhem a obsahem jednání mohou seznámit i další zájemci.

Dne 12. června 2012 uspořádal veřejný ochránce práv v Psychiatrické léčebně Bohnice kulatý stůl nazvaný Nad společnými tématy dětské a dorostové psychiatrie a institucionální výchovy. Jeho účastníky byli představitelé vedení školských pobytových zařízení, tedy dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů. A dále představitelé dětských lůžkových psychiatrických zařízení a ambulantní pedopsychiatři. Za právnickou profesi se zúčastnili pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv a soudkyně okresního soudu. Jako host do diskuse přispěla psycholožka pracující s dětmi s poruchami autistického spektra.

Cílem setkání nebylo formulovat společná prohlášení nebo doporučení. Jak je patrné ze zápisu z jednání, bylo třeba nejprve vzájemně vysvětlovat a sdělovat, čím se ti kteří profesionálové při své práci s dětmi s institucionální výchovou zabývají. Jaké problémy identifikují. Ovšem v některých případech se dařilo najít společnou řeč, respektive se sjednotit v tom, jak by měla vypadat efektivní spolupráce.

Většina pozvaných přišla do kontaktu s veřejným ochráncem práv z pozice představitelů zařízení, kde byla v uplynulém roce provedena systematická preventivní návštěva. Právě při společných diskusích nad doporučeními a postoji ochránce vyvstala poptávka i po vzájemném setkání. Pro umožnění sdílení vyřčených názorů a postojů jednotlivých účastníků diskuse zveřejňujeme  zápis ze setkání (222.6 kB, Adobe Acrobat dokument). Zaznamenává diskusi např. nad výchovně léčebnou péčí, tlakem na psychiatrické hospitalizace, vzájemnými očekáváními školských zařízení i pedopsychiatrů, problémem tzv. neumístitelných dětí, dětí s diagnózou ADHD a poruchami autistického spektra. Dále v zápise naleznete zajímavé údaje o prevalenci některých duševních poruch. 

Uspořádání kulatého stolu spadá do aktivity veřejného ochránce práv jako národního preventivního mechanismu, když v letech 2011-12 provádí mj. systematické návštěvy zařízení, kam jsou umisťovány děti, s cílem posilovat ochranu před tzv. špatným zacházením. Prvním souhrnným výstupem ochránce z této dětské kampaně jsou  Zpráva z návštěv školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy  (2.2 MB, Adobe Acrobat dokument)a Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv