Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Používání poutacích řetězů

12. prosince 2012

Ochránce zjišťoval, jaké donucovací prostředky se používají v zahraničních věznicích. Poutací řetězy, které se používají u nás, v zahraničí považují za nehumánní.

Veřejný ochránce práv v minulosti kritizoval Vězeňskou službu ČR (VS ČR) za používání poutacích řetězů (viz foto níže). Na případ ochránce upozornil i v  Souhrnné zprávě o činnosti za rok 2010 (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument). Ochráncem navrhované opatření k nápravě spočívající ve vyřazení tohoto reliktního donucovacího prostředku z výzbroje VS ČR se nesetkalo s pochopením. Generální ředitel VS ČR v odpovědi na závěrečné stanovisko konstatoval, že se VS ČR nebrání vyloučení používání poutacích řetězů, ale pouze za předpokladu, že bude moci nakoupit pouta jiná (jednorázová plastová nebo textilní), což v současné době vzhledem k finanční situaci v resortu není možné.

Ochránce se proto v mezidobí obrátil na své kolegy v rámci peer to peer sítě Národních preventivních mechanismů s dotazem na používání tohoto či obdobného donucovacího prostředku v tamějších věznicích. Níže uvedené shrnutí vychází z odpovědí Lucemburska, Švédska, Španělska, Nizozemska, Slovinska, Estonska, Německa a Makedonie.

V žádné z těchto zemí nejsou zobrazené poutací řetězy používány. Většina odpovídajících považovala požívání takového donucovacího prostředku za nehumánní i s ohledem na to, že existují jiné prostředky, kterými lze v případě potřeby i nebezpečného odsouzeného či odsouzeného s nestandardně úzkou pěstí spoutat (např. pomocí poutacího opasku). Přestože jednotlivé národní právní úpravy zpravidla nespecifikují podobu donucovacích prostředků, ve všech zmíněných zemích se používají při práci s vězněnými osobami v nezbytných případech v drtivé většině klasická kovová čelisťová ruční pouta spojená pevným kloubem či řetězem, výjimečně pak za použití poutacího opasku či pevných čelisťových pout na nohy propojených řetězem. I s ohledem na uvedené mezinárodní srovnání se ochránce stále domnívá, že zobrazené poutací řetězy nemají ve výzbroji bezpečnostního sboru 21. století své místo. Přitom jsou plně nahraditelné v současné době používanými pevnými pouty, eventuálně v kombinaci s poutacím opaskem.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv