Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2012

20. března 2012

Zpráva CPT z návštěv Řecka a Makedonie

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) vydal v lednu 2012 zprávy z návštěv Řecka, Moldávie a Makedonie. Závažná pochybení byla zjištěna zejména...

20. března 2012

Pořizování fotografií během systematických návštěv

Pořizování fotografií pro dokumentaci systematické návštěvy detenčních zařízení je samozřejmou součástí práce evropských národních preventivních mechanismů. Vyplývá to ze zjištění Direktorátu pro lidská práva Rady...

27. ledna 2012

Činnost ombudsmana neovlivňuje délku hospitalizace pacientů v psychiatrických léčebnách

Veřejný ochránce práv nezasahuje do rozhodování lékařů či soudů o tom, zda a kdy má být pacient psychiatrické léčebny propuštěn z léčení, zda má být do léčebny přijat, jak má léčba probíhat, či jak dlouho má hospitalizace trvat....

19. ledna 2012

Evropský soud pro lidská práva: Rusko musí přijmout opatření k humanizaci výkonu vazby

Senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) rozhodl ve věci Ananyev a ostatní v. Rusko (stížnost č. 42525/07 a 60800/08). Konstatoval, že v případě stěžovatelů byl během výkonu vazby porušen čl. 3 (zákaz...

4. ledna 2012

Kamerové systémy a ochrana osobních údajů

Upozorňujeme na Informační bulletin 2/2011 Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se zaměřuje na problematiku používání kamerových systémů. Je přístupný na internetových stránkách Úřadu a může obsahovat informace užitečné i...

2. ledna 2012

Činnost oddělení dohledu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011

V posledním čtvrtletí roku 2011 provedlo oddělení dohledu 5 systematických návštěv a 1 opakovanou návštěvu. Realizovalo také dva kulaté stoly k projednání zjištění s představiteli zařízení a rovněž zahájilo práci na zprávě...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv