Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2012

18. června 2012

Zprávy CPT o návštěvách Bulharska a Albánie, zacházení se zadrženými na Ukrajině

Evropský výbor pro prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházázení nebo trestání (CPT)  vyjádřil obavy ohledně zacházení s osobami omezenými na svobodě ukrajinskou policií. Delegace CPT obdržela řadu stížností...

11. června 2012

5. výroční zpráva podvýboru OSN pro prevenci mučení a jiného krutého zacházení

Zpráva Podvýboru OSN pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání pokrývá práci 25 členů Podvýboru za rok 2011. Představuje záležitosti, které Podvýbor aktuálně řeší, a prezentuje...

5. června 2012

Provádění neohlášených návštěv v noci a o víkendech

Evropské národní preventivní mechanismy podobně jako pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv provádějí systematické návštěvy detenčních zařízení v nočních hodinách, některé navíc i během víkendu.Zvláštním tématem...

23. května 2012

Francouzský národní preventivní mechanismus vydal zprávu o své činnosti za rok 2011

Francouzský orgán „Contrôler général des lieux de privation de liberté“ (dále také „Generální inspektorát“) navštěvuje podobně jako český veřejný ochránce práv místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na osobní...

4. května 2012

Činnost oddělení dohledu v prvním čtvrtletí 2012

V prvním čtvrtletí roku 2012 provedl veřejný ochránce práv pět systematických návštěv zařízení. Dále bylo v rámci prošetřování podnětů spadajících do působnosti ochránce provedeno jedno šetření podmínek ochranného...

26. března 2012

Kulaté stoly k návštěvám dětských zdravotnických zařízení

Na 15. a 16. března 2012 pozval JUDr. Varvařovský k jednání u kulatého stolu představitele dvou typů ústavních zařízení pro děti – jednalo se o kojenecké ústavy a zařízení dětské lůžkové psychiatrické péče. Pozvání si...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv