Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2012

17. října 2012

Kulatý stůl s řediteli navštívených diagnostických ústavů

Dne 9. října 2012 se v Brně uskutečnilo setkání veřejného ochránce práv a ředitelů diagnostických ústavů, které byly navštíveny v rámci systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. U...

15. října 2012

Arménský NPM upozornil na bití, používání elektrošoků a psychologického nátlaku ve věznicích a policejních celách

Arménský ombudsman identifikoval v arménských věznicích a policejních celách problémy, které odpovědné orgány dostatečně neřeší.

11. října 2012

Návštěva slovinských kolegů

Pracovníci slovinského ombudsmana se účastnili několika systematických návštěv v českých zařízeních. S kolegy z oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody pak diskutovali o rozdílech v postupu, vyměňovali si zkušenosti a...

5. října 2012

Školení na téma péče o osoby s demencí

Pracovníci oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody se školili v zařízeních pro seniory. Seznamovali se s medicínskými aspekty péče o osoby s demencí i s praktickou stránkou péče o tyto klienty.

15. srpna 2012

Asociace pro prevenci mučení (APT) vydala zprávu o své činnosti za rok 2011

APT mapovala situaci v jednotlivých regionech světa a stav ratifikace Opčního protokolu. Nejlepší situace je v Evropě a Střední Asii, nejpomaleji se závazek ochrany před mučením prosazuje v Asii a Pacifiku, pomalý je i proces...

10. srpna 2012

Rozsudek ESLP X. proti Finsku - Nucené injekční podávání léků

Odsuzující rozsudek proti Finsku vynesl Evropský soud pro lidská práva v případu dětské lékařky, která byla v rámci trestního řízení nedobrovolně hospitalizována v psychiatrické léčebně a proti její vůli jí byly injekčně podávány...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv