Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2011 > Úhrada nákladů na dopravu při poskytování terénních sociálních služeb osobní asistence a pečovatelská služba

Aktuality z detencí 2011

Úhrada nákladů na dopravu při poskytování terénních sociálních služeb osobní asistence a pečovatelská služba

5. prosince 2011

Na veřejného ochránce práv se obracejí jak klienti sociální služby pečovatelská služba či osobní asistence, tak poskytovatelé těchto služeb s dotazy týkajícími se účtování/neúčtování nákladů na dopravu. Ochránce proto požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o stanovisko týkající se hrazení „kilometrovného“, tj. účtování nákladů za dojezd poskytovatele služby osobní asistence nebo pečovatelská služba na vrub uživatele.  

Ministerstvo shodně se závěry přijatými na kulatém stole, jehož zápis je veřejně přístupný na www.ochrance.cz, konstatuje, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. stanoví úkony pečovatelské služby včetně maximální výše úhrad za daný úkon. Jakékoliv zvýšení úhrady za poskytování těchto úkonů, např. o čas strávený dopravou k uživateli služby nebo stanovení zvlášť úhrady za dopravu, je v rozporu s těmito právními předpisy a může být posuzováno jako správní delikt včetně pokuty dle ustanovení § 107 citovaného zákona. Úhradu za dopravu (s výjimkou úhrady za dovoz nebo donášku oběda, kdy je možné stanovit úhradu až 20,- Kč), resp. čas pečovatele strávený dopravou, je proto možné buď zakalkulovat do hodinové sazby za úkony pečovatelské služby (s nepřekročením stanoveného maxima) nebo ji nezahrnovat vůbec s tím, že náklady za dopravu patří k výkonu povolání. Na pokrytí provozních nákladů, tedy i dopravy k uživatelům služby, lze žádat o dotaci od MPSV, resp. kraje či obce, v níž je pečovatelská služba poskytována. Stanovisko ministerstva se týká také poskytování služby osobní asistence.  

Ochránce se s tímto stanoviskem ztotožňuje. Pokud by totiž poskytovatel služby účtoval i „kilometrovné“, pro mnoho lidí by se služba stala nedostupnou, zvláště pokud by ji klient potřeboval využít např. 2 − 3x denně.[1] Uvedená praxe by tedy pro mnohé klienty znamenala odchod do pobytových zařízení sociálních služeb (kde je provoz pochopitelně dražší), protože to pro ně bude výhodnější, resp. nebudou mít na výběr, jelikož si terénní služby nebudou moci dovolit. Takovýto stav jde však proti účelu a smyslu sociálních služeb a trendu co nejdéle udržet osoby vyžadující podporu v jejich přirozeném prostředí.[1] Při částce 6,- Kč/km a vzdálenosti 10 km by se u klienta vyžadujícího asistenci pouze 2x denně za měsíc jednalo o 3.600,- Kč.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv