Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2011 > Systematické návštěvy zaměřené na riziko malnutrice

Aktuality z detencí 2011

Systematické návštěvy zaměřené na riziko malnutrice

11. října 2011

Pro seznámení veřejnosti s činností ochránce a s poznatky, které při ní získal (ustanovení § 23 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv), informujeme o dvou nejaktuálnějších systematických návštěvách, které v psychiatrických léčebnách jako národní preventivní mechanismus provedl.

V srpnu 2011 proběhla návštěva Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Část šetření se týkala oblasti aktuálního zájmu ochránce, totiž zjišťování rizika malnutrice a možnosti jejího léčení. Za účasti gastroenterologa a nutricionisty externě pracujícího pro Kancelář veřejného ochránce práv byla zkoumána situace na třech gerontopsychiatrických odděleních (13A, 13B a 19B). Nebylo zjištěno špatné zacházení, naopak, situace byla v mnoha ohledech příznivá. Výslovně lze uvést dobré zázemí oddělení v centrálním stravovacím provozu včetně bohaté nabídky diet připravených hned na dožádání, dostupnost specialistů (internista, nutriční terapeut), dostatek personálu pro krmení pacientů. Doporučení ochránce směřovala do roviny standardizace postupů lékařského i ošetřovatelského personálu, jež doposud probíhaly spíše intuitivně a nikoli jednotně.

Návštěva dále ukázala, že v léčebně byla realizována řada doporučení, jež ochránce formuloval při předchozích návštěvách (stanoviska ochránce stran zacházení v psychiatrických léčebnách shrnuje Zpráva z návštěv psychiatrických léčeben z roku 2008 a Zpráva z následných návštěv psychiatrických léčeben z roku 2010). Na všech navštívených odděleních (rovněž oddělení 5A a 6A) byl vyvěšený domácí řád; byly napraveny formulace v dokumentačních pomůckách, které slouží k vyslovení souhlasu pacienta s pobytem v léčebně; i na „neklidových“ odděleních je po část dne umožněn volný přístup do ložnic; dotázaný personál znal pravidla ohledně poskytování informací o pacientech a informační systém umožňuje rychle se zorientovat v tom, komu mohou být informace poskytovány; osoba používající toaletu již není nikde v záběru kamer; vnitřní předpisy léčebny již znají farmakologické zklidnění jako možnou formu omezovacího prostředku; ústavní oblečení na gerontopsychiatrických odděleních neumožňuje situace, kdy jsou pacienti nedůstojně odhaleni. Ochránce podniknutá opatření ocenil. Prozatím se musel spokojit i s vyrozuměním vedení léčebny ohledně neuspokojivého stavu, jež zapříčiňuje nedostatek prostředků na investice: „Některé změny bychom rádi uskutečnili, ale brání nám v tom jejich finanční a organizační náročnost – například přesun gerontopsychiatrických oddělení do přízemí a zmenšení ložnic na těchto odděleních je naším dlouhodobým záměrem. První změnu v tomto ohledu plánujeme uskutečnit již do konce roku 2011 a to přesun oddělení 7B, které je v patře, na oddělení 10A, které je v přízemí.“ O krajně neuspokojivé situaci, kdy oddělení pro pacienty vyššího věku jsou v patře bez výtahu a ve velkokapacitních ložnicích, byl zřizovatel zařízení, tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR, informováno již v předešlých letech.

Návštěva Psychiatrické léčebny Brno v září 2011 souvisela s návštěvou pracovníků francouzského národního preventivního mechanismu, kteří se jí účastnili jako pozorovatelé. Šetření proběhlo rovněž na gerontopsychiatrických odděleních a jeho výsledek bude zhodnocen ve zprávě ochránce pro ředitele léčebny. Již nyní lze konstatovat, že standardizovaný systém péče o pacienty v riziku malnutrice je na vysoké úrovni a může sloužit jako příklad dobré praxe pro obdobná pracoviště.

Systematické návštěvy psychiatrických léčeben budou prováděny i nadále. Informace pro pacienty a příbuzné ochránce zformuloval do stručného informačního letáku, který léčebnám při návštěvě také nabízí pro další využití, aby byla informovanost o právech a povinnostech v souvislosti s hospitalizací co nejširší.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv