Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí 2011

Návštěva francouzských kolegů

27. září 2011

Ve dnech 20. až 24. září 2011 uvítal ochránce tři pracovníky francouzského národního preventivního mechanismu. Pozváním tak oplatil návštěvu, kterou u instituce Contrôleur général des lieux de privation de liberté (www.cglpl.fr ) ve Francii vykonali v březnu 2011 tři pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv.

Mezi oběma národními preventivními mechanismy dlouhodobě funguje výměna informací a zkušeností, jak ohledně kontrolovaných skutečností, tedy různých forem omezení svobody a možných podob špatného zacházení, tak ohledně používané metody práce.

Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv sami z vlastních zkušeností ví, jak je přínosné porovnat standard zacházení s osobami omezenými na svobodě v zahraničí s realitou, s níž se při provádění systematických návštěv setkávají v domácím prostředí, proto do programu pobytu francouzských kolegů zařadili právě návštěvy několika zařízení. Vzhledem k tomu, že původní profese všech tří hostů – Vincenta Delbose, Anne Galinies a Thierryho Landaise – se nějakým způsobem dotýkala vězeňství, byl program jejich návštěvy v ČR do značné míry zaměřen právě na omezení svobody související s trestními opatřeními. Díky vstřícnosti Vězeňské služby České republiky mohly proběhnout exkurze ve Věznici Kuřim, ve Vazební věznici Brno a ve Vazební věznici Praha Pankrác. Hosté tuto možnost velmi ocenili a i touto cestou vězeňské službě děkují za vstřícnost.

Jako pozorovatelé byli hosté přítomni také dvěma skutečným systematickým návštěvám. První proběhla na gerontopsychiatrických odděleních Psychiatrické léčebny Brno a druhá v policejních celách Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy na Kongresové ulici. Návštěvy byly tentokrát ohlášené, aby přítomnost externistů nezpůsobila na místě problémy, průběh návštěvy však byl stejný, jako při standardní neohlášené návštěvě, které veřejný ochránce práv pravidelně provádí. Francouzské hosty především překvapila aktivní práce se zdravotnickou dokumentací, kterou při návštěvách zdravotnických zařízení pracovníci Kanceláře provádějí (v psychiatrické léčebně tak byla zjišťována například úroveň preventivních opatření v boji s malnutricí, jež byla v tomto případě shledána jako nadstandardní). Po šetřeních poskytli francouzští kolegové pracovníkům Kanceláře zpětnou vazbu, diskutovali o průběhu návštěvy a z pohledu svých zkušeností navrhovali i některá vylepšení. 

S francouzskými kolegy před budovou Policie ČR

Na návštěvě v psychiatrické léčebně

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv