Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2011 > Kulaté stoly k výkonu ústavní a ochranné výchovy

Aktuality z detencí 2011

Kulaté stoly k výkonu ústavní a ochranné výchovy

11. listopadu 2011

Na 25. a 26. říjen 2011 pozval JUDr. Varvařovský představitele dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů, ve kterých letos provedl systematickou návštěvu, k jednání u kulatého stolu . Při realizaci plánu činnosti ochránce jako národního preventivního mechanismu na rok 2011 představovala tato jednání určitý mezník. V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv se ochránce chystá formou shrnující zprávy seznámit veřejnost se svými poznatky z návštěv zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přímé setkání a diskuse s řediteli navštívených zařízení, tak vedle standardního písemného vypořádání zpráv z návštěv jednotlivých zařízení, představuje pro ochránce cennou zpětnou vazbu a také podněty pro připravovaný výstup shrnující celé téma.

Do Brna dorazili ředitelé a ředitelky téměř všech dosud navštívených školských zařízení, to znamená z 10 dětských domovů, dvou dětských domovů se školou a 8 výchovných ústavů. Nad předloženým konceptem doporučení, která ochránce plánuje zařadit do shrnující zprávy, se rozvinula diskuse, která v některých případech překročila připravený rámec. Například vyústila ve vyjádření přání ředitelů školských zařízení setkat se s řediteli dětských psychiatrických léčeben, popřípadě s pedopsychiatry vůbec, a zájmu na častějším setkávání ředitelů nad jednotlivými problémy jejich praxe.

Setkání u kulatého stolu představuje jen krátké zastavení v rámci současné „dětské kampaně“ veřejného ochránce práv. Ta zahrnuje také návštěvy kojeneckých ústavů, lůžkových zařízení dětské psychiatrie a diagnostických ústavů, jejichž provádění dosud nebylo ukončeno.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv