Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2011 > Hrazení pečovatelské služby osobami činnými v odboji a politicky persekvovanými v roce 2012

Aktuality z detencí 2011

Hrazení pečovatelské služby osobami činnými v odboji a politicky persekvovanými v roce 2012

27. prosince 2011

V oblasti poskytování sociálních služeb dochází od 1. ledna 2012 k některým změnám. Uživatelů sociálních služeb se nejvíce dotkne změna limitů pro maximální výši úhrady za poskytovanou péči. Ke změně dochází u pobytových sociálních služeb, kde se zvyšují jak limit za celodenní odebranou stravu, tak limit pro úhradu ceny ubytování, a také u služeb poskytovaných terénní formou v domácnostech uživatelů, např. u pečovatelské služby (§ 40 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, dále jen „ZSS“).

Konkrétně u pečovatelské služby zůstává i v roce 2012 zachováno osvobození od placení nákladů poskytování této služby (s výjimkou nákladů souvisejících s poskytnutí stravy nebo pomocí při zajištění stravy) u osob, které jsou vyjmenovány v § 75 odst. 2 ZSS, tedy u:

  1. rodin, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
  2. účastníků odboje,
  3. osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci  za podmínek v ZSS uvedených
  4. osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru, ve vojenském táboře nucených prací nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, opět za podmínek v ZSS uvedených,

Do 31. prosince 2013 jsou od hrazení nákladů pečovatelské služby osvobozeni i pozůstalí manželé (manželky) výše uvedených osob činných v odboji a politicky persekvovaných, pokud jsou starší 70 let.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv