Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2011 > Činnost oddělení dohledu ve třetím čtvrtletí roku 2011

Aktuality z detencí 2011

Činnost oddělení dohledu ve třetím čtvrtletí roku 2011

6. října 2011

V číslech lze návštěvy třetího kvartálu charakterizovat takto: 6 klasických systematických návštěv, 2 následné návštěvy, 1 tematická návštěva; z toho tři návštěvy obsahovaly šetření zaměřené na téma prevence malnutrice .

Návštěvy dětských zařízení pokračovaly šetřením v zařízení určeném pro děti – cizince, totiž v Dětském domově se školou a výchovném ústavu, Hříměždice – Vestec č. 20, Areál Permon, Dobříš (tzv. Modrá škola). Dále ochránce nechal provést návštěvy dvou kojeneckých ústavů – v Mladé Boleslavi a ve Svitavách. Byla rovněž provedena následná návštěva Dětské psychiatrické léčebny Louny. K opětovnému šetření se ochránce rozhodl pro velmi stručné vyjádření ke své zprávě týkající se návštěvy v únoru tohoto roku. Zpráva z následné návštěvy dosud nebyla vydána. Dále proběhlo šetření v Dětském domově Ústí nad Labem, Střekově za účelem doplnění původního šetření.

Na loňské návštěvy věznic navázal ochránce následnou návštěvou Věznice Světlá nad Sázavou určené pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených žen. Zpráva dosud nebyla vydána, ovšem lze konstatovat, že nebyla zjištěna vážná pochybení na straně věznice, která se v poslední době ovšem potýká s neudržitelnou přeplněností.

V rozvíjení metody prošetřování prevence malnutrice bylo pokračováno při návštěvě Psychiatrické léčebny Kroměříž , jež přinesla také pozitivní zjištění ohledně plnění předchozích doporučení ochránce. A dále byl navštíven domov se zvláštním režimem Seniorprojekt Jevišovka.

A konečně v rámci návštěvy kolegů z francouzského národního preventivního mechanismu byla provedena návštěva policejních cel při Pohotovostním a eskortním oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy na Kongresové ulici a návštěva Psychiatrické léčebny Brno. V případě léčebny se jednalo o šetření zaměřené na téma malnutrice a dále o hlubší šetření na gerontopsychiatrických odděleních.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv