Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí 2011

Aktuality z detencí 2011

31. srpna 2011

Tematické návštěvy veřejného ochránce práv

Vedle hloubkových šetření zaměřených na celou škálu lidsko-právních aspektů života v instituci, jež v praxi ochránce převažují, zařazuje veřejný ochránce práv do plánu systematických návštěv také tzv. tematické...

11. července 2011

Činnost oddělení dohledu v květnu a červnu roku 2011

V rámci pokračujících návštěv zařízení, v nichž jsou umístěny děti, ochránce vyzdvihuje dobrou praxi Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, které umožňují dětem prožít život způsobem, který se neliší od života v rodině.Během...

28. června 2011

Účast českého zástupce na 5. tematickém pracovním semináři národních preventivních mechanismů v Talinu

Ve dnech 14. – 16. června 2011 se pracovník oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody zúčastnil v estonském Talinu 5. tématického pracovního semináře národních preventivních mechanismů nazvaného „Shromažďování a...

18. května 2011

Činnost ochránce v agendě dohledu nad omezováním osobní svobody v 1. čtvrtletí 2011

V průběhu prvních čtyř měsíců roku 2011 ochránce zjišťoval realizaci některých opatření k nápravě v dříve navštívených zařízeních omezujících osobní svobodu. Znovu proto provedl návštěvy v psychiatrické léčebně, léčebně...

18. května 2011

Poznatky ochránce z návštěv zařízení pro děti

V systému péče o děti stále přetrvává roztříštěnost, jejíž důsledky některé děti poškozují. Podle ochránce je třeba usilovat o přechod od institucionalizované péče ke zřizování malých zařízení rodinného typu, které by byly...

13. května 2011

Pacienti, klienti, hejbejte se

Ochránce se setkává s případy, kdy pacienti psychiatrických léčeben nebo léčeben dlouhodobě nemocných, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě, nemají šanci na úspěch při hledání vhodné sociální služby. Důvodem je znění...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv