Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí 2011

Aktuality z detencí 2011

27. prosince 2011

Hrazení pečovatelské služby osobami činnými v odboji a politicky persekvovanými v roce 2012

V oblasti poskytování sociálních služeb dochází od 1. ledna 2012 k některým změnám. Uživatelů sociálních služeb se nejvíce dotkne změna limitů pro maximální výši úhrady za poskytovanou péči. Ke změně dochází u...

5. prosince 2011

Úhrada nákladů na dopravu při poskytování terénních sociálních služeb osobní asistence a pečovatelská služba

Na veřejného ochránce práv se obracejí jak klienti sociální služby pečovatelská služba či osobní asistence, tak poskytovatelé těchto služeb s dotazy týkajícími se účtování/neúčtování nákladů na dopravu. Ochránce proto...

11. listopadu 2011

Kulaté stoly k výkonu ústavní a ochranné výchovy

Na 25. a 26. říjen 2011 pozval JUDr. Varvařovský představitele dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů, ve kterých letos provedl systematickou návštěvu, k jednání u kulatého stolu . Při realizaci plánu...

11. října 2011

Systematické návštěvy zaměřené na riziko malnutrice

Pro seznámení veřejnosti s činností ochránce a s poznatky, které při ní získal (ustanovení § 23 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv), informujeme o dvou nejaktuálnějších systematických návštěvách, které...

6. října 2011

Činnost oddělení dohledu ve třetím čtvrtletí roku 2011

V číslech lze návštěvy třetího kvartálu charakterizovat takto: 6 klasických systematických návštěv, 2 následné návštěvy, 1 tematická návštěva; z toho tři návštěvy obsahovaly šetření zaměřené na téma prevence malnutrice .Návštěvy...

27. září 2011

Návštěva francouzských kolegů

Ve dnech 20. až 24. září 2011 uvítal ochránce tři pracovníky francouzského národního preventivního mechanismu. Pozváním tak oplatil návštěvu, kterou u instituce Contrôleur général des lieux de privation de liberté (www.cglpl.fr)...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv