Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen Výbor) byl zřízen Úmluvou pro účely monitorování jejího naplňování.

18 členů, volí je smluvní státy Úmluvy. Úmluva vyžaduje, aby se jednalo o osoby s výraznými morálními kvalitami a současně odborníky v oblastech, na které se vztahuje. Smluvní státy by měly dbát také na spravedlivé zastoupení mužů a žen ze všech částí světa.

Výbor zasedá zpravidla dvakrát ročně, a to v Ženevě ve Švýcarsku. V současnosti je jeho předsedou Danlami Umaru Basharu z Nigérie.

Pravomoci Výboru

Klíčovou úlohou Výboru je posuzovat zprávy smluvních států o plnění závazků z Úmluvy a vydávat doporučení.

Cyklus podávání zpráv
  1. do 2 let od přijetí Úmluvy podá stát úvodní zprávu,
  2. po posouzení zprávy Výbor zašle státu seznam otázek (List of Issues),
  3. stát poskytne Výboru odpověď na seznam otázek (Reply to List of Issues),
  4. Výbor vydá závěrečná doporučení (Concluding Observations) a určí lhůtu, ve které má stát podat zprávu o jejich naplnění (Follow-up).

Poté předkládá stát každé 4 roky doplňující zprávy. Pokud stá souhlasí, používá se zjednodušená procedura (simplified reporting procedure).

Zjednodušená procedura
  1. Výbor zašle státu seznam otázek (List of Issues prior to reporting),
  2. stát poskytne Výboru odpověď na seznam otázek – ta se považuje za doplňující zprávu,
  3. Výbor vydá závěrečná doporučení (Concluding Observations) a určí lhůtu, ve které má stát podat zprávu o jejich naplnění (Follow-up).

Pravomoci Výboru založené Opčním protokolem k Úmluvě 

Vůči státům, které přijaly Opční protokol k Úmluvě, má Výbor navíc tyto pravomoci:

  1. může přijímat a prošetřovat individuální stížnosti na porušení Úmluvy,
  2. z vlastní iniciativy může prošetřit podezření, že se smluvní stát dopouští závažného nebo systematického porušování Úmluvy.

Vydávání obecných komentářů

Za účelem sjednocení výkladu Úmluvy vydává Výbor obecné komentáře k jednotlivým článkům Úmluvy.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv