Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Přezkum provádění Úmluvy v České republice

Přezkum provádění Úmluvy v České republice

1. cyklus

28. října 2011 – Česká republika předložila úvodní zprávu o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

28. října 2014 – Výbor zveřejnil seznam otázek (List of Issues) pro Českou republiku

15. prosince 2014 – Česká republika zaslala Výboru odpověď na seznam otázek

15. května 2015 – Výbor zveřejnil závěrečná doporučení (Concluding Observations) pro Českou republiku

24. listopadu 2017 – Výbor zveřejnil vyjádření České republiky o naplnění závěrečných doporučení

Spojený 2. - 3. cyklus

V závěrečných doporučeních ze dne 15. května 2015 vyzval Výbor Českou republiku, aby doplňující zprávu za spojené 2. a 3. monitorovací období předložila nejpozději dne 28. října 2019.

Dne 29. dubna 2019 Výbor zveřejnil seznam otázek (List of Issues prior to reporting) pro Českou republiku.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv