Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Nezávislé monitorovací mechanismy podle Úmluvy

Nezávislé monitorovací mechanismy podle Úmluvy

Smluvní státy Úmluvy mají povinnost zřídit na podporu, ochranu a monitorování provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni nezávislý monitorovací mechanismus. Formu a typ monitorovacího mechanismu si volí každý stát sám, a to dle svého vnitřního uspořádání.

Podle dodatku k Jednacímu řádu Výboru (Rules of Procedures) mají nezávislé monitorovací mechanismy plnit především následující úkoly:

(1) zapojit se do všech stádií monitorování naplňování Úmluvy, mimo jiné

  • zaslat Výboru podnět k seznamu otázek (List of Issues),
  • účastnit se dialogu mezi státem a Výborem,
  • předložit Výboru alternativní zprávu ke zprávě státu,
  • sledovat, zda a jakým způsobem se promítla závěrečná doporučení Výboru do národních politik, programů a aktivit.
(2) za účelem řádného splnění předchozího úkolu průběžně sbírat data o naplňování Úmluvy,

(3) zvyšovat povědomí o závazcích států podle Úmluvy a o činnosti a doporučeních Výboru,

(4) podporovat organizace lidí se zdravotním postižením (Disabled Person’s Organisations), zejména za účelem jejich zapojení do monitorování naplňování Úmluvy na národní úrovni i na úrovni Výboru.

Ombudsman jako nezávislý monitorovací mechanismus podle Úmluvy

Proces vytváření monitorovacího mechanismu pro naplňování Úmluvy trval v České republice několik let. Výsledkem tohoto procesu bylo svěření této důležité agendy ombudsmanovi.

Od 1. ledna 2018 tak ombudsman sleduje naplňování Úmluvy, zabývá se systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením.

O své činnosti v rámci monitorování vydává samostatné souhrnné zprávy.


 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv