Veřejný ochránce práv - Zvláštní zpravodaj OSN
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Zvláštní zpravodaj OSN

Zvláštní zpravodaj OSN pro práva osob se zdravotním postižením

Za účelem posílení ochrany práv lidí s postižením ustavila Rada OSN pro lidská práva zvláštního zpravodaje OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

V současnosti je zpravodajkou paní Catalina Devandas Aguilar.

Mezi její úkoly patří:

  • vydávat doporučení, jak lépe podporovat a chránit práva lidí se zdravotním postižením,
  • sdílet se státy informace o osvědčených postupech týkajících se uplatňování práv lidí s postižením,
  • na základě žádosti státu prošetřit stav ochrany práv lidí s postižením v daném státě (formou návštěvy státu),
  • zapojovat lidi s postižením a organizace hájící jejich práva do své činnosti,
  • zvyšovat povědomí o právech lidí s postižením,
  • každoročně podávat Radě pro lidská práva a Valnému shromáždění OSN výroční zprávy o celosvětovém stavu ochrany osob se zdravotním postižením.

Výroční zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro práva osob se zdravotním postižením se vždy zaměřují na konkrétní téma:

2019Svoboda a osobní bezpečnost
2018

Právo na zdraví

Reforma svéprávnosti a podporované rozhodování

2017

Sexuální a reprodukční zdraví a práva dívek a mladých žen s postižením

Access to right-based support for persons with disabilities

2016

Disability-inklusive policies

Právo lidí s postižením účastnit se rozhodování

2015Právo lidí s postižením na sociální ochranu

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv