Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Zvláštní zpravodaj OSN

Zvláštní zpravodaj OSN pro práva osob se zdravotním postižením

Za účelem posílení ochrany práv lidí s postižením ustavila Rada OSN pro lidská práva zvláštního zpravodaje OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

V současnosti je zpravodajkou paní Catalina Devandas Aguilar.

Mezi její úkoly patří:

  • vydávat doporučení, jak lépe podporovat a chránit práva lidí se zdravotním postižením,
  • sdílet se státy informace o osvědčených postupech týkajících se uplatňování práv lidí s postižením,
  • na základě žádosti státu prošetřit stav ochrany práv lidí s postižením v daném státě (formou návštěvy státu),
  • zapojovat lidi s postižením a organizace hájící jejich práva do své činnosti,
  • zvyšovat povědomí o právech lidí s postižením,
  • každoročně podávat Radě pro lidská práva a Valnému shromáždění OSN výroční zprávy o celosvětovém stavu ochrany osob se zdravotním postižením.

Výroční zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro práva osob se zdravotním postižením se vždy zaměřují na konkrétní téma:

2019Svoboda a osobní bezpečnost
2018

Právo na zdraví

Reforma svéprávnosti a podporované rozhodování

2017

Sexuální a reprodukční zdraví a práva dívek a mladých žen s postižením

Access to right-based support for persons with disabilities

2016

Disability-inklusive policies

Právo lidí s postižením účastnit se rozhodování

2015Právo lidí s postižením na sociální ochranu

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv