Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Případy ombudsmana

Respektování obydlí a rodiny

Sp. zn. 5843/2017/VOP

Žena s psychosociálním postižením porodila v nemocnici dítě. Podle stanoviska ošetřujících lékařů mohla o dítě osobně pečovat jedině za podmínky, že na ni bude trvale dohlížet jiný člověk.

Sociálka (orgán sociálně-právní ochrany dětí, OSPOD) ženě nezajistila zařízení, ve kterém by mohla být umístěna společně se svým dítětem a pečovat o ně. Namísto toho navrhla odebrání dítěte z péče matky.

Po provedeném šetření ombudsmanka dospěla k závěru, že sociálka pochybila. V rozporu s Úmluvou totiž nesplnila povinnost vynaložit veškeré úsilí, aby předešla odebrání dítěte z péče matky z důvodu jejího postižení.

V průběhu šetření ochránkyně sociálka dodatečně podnikla všechny nezbytné kroky, aby mohla být žena opět se svým dítětem a současně byla splněna podmínka trvalého dohledu.

Přístupnost

Sp. zn. 5347/2018/VOP

Odsouzenému, který má sluchové postižení, věznice nezajistila tlumočníka do českého znakového jazyka. Neposkytla mu ani zařízení umožňující videohovory, a proto nemohl telefonovat se svou rodinou a advokátem.

Na základě provedeného šetření dospěla ombudsmanka k přesvědčení, že věznice porušila práva stěžovatele.

Následně věznice přislíbila, že vyhoví žádosti odsouzeného o zajištění tlumočníka do českého znakového jazyka. Otázku, jak umožnit odsouzenému uplatnit jeho právo na telefonní hovory, projedná s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv