Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Obecné komentáře Výboru k Úmluvě

Obecné komentáře Výboru k Úmluvě

Obecný komentář č. 1 k článku 12: Rovnost před zákonem
  • v českém jazyce:  pdf (175.9 kB, Adobe Acrobat dokument), word
  • v úředních jazycích OSN: pdf, word
Obecný komentář č. 2 k článku 9: Přístupnost
  • v úředních jazycích OSN: pdf, word
Obecný komentář č. 3 k článku 6: Ženy a dívky se zdravotním postižením
Obecný komentář č. 4 k článku 24: Právo na inkluzivní vzdělání
Obecný komentář č. 5 k článku 19: Právo žít nezávisle a být začleněn do komunity
  • v českém jazyce:  pdf (399.6 kB, Adobe Acrobat dokument),  word (118.9 kB, DOCX)
  • v úředních jazycích OSN: pdf, word
Obecný komentář č. 6 k článku 5: Rovnost a nediskriminace
  • v českém jazyce (jde o neoficiální překlad):  pdf (472.3 kB, Adobe Acrobat dokument),  word (101.4 kB, DOCX)
  • v úředních jazycích OSN: pdf, word
Obecný komentář č. 7 k článku 4 odst. 3 a 33 odst. 3: k účasti osob s postižením, včetně dětí s postižením, prostřednictvím organizací je zastupujících při provádění a monitorování Úmluvy
Pokyny Výboru k čl. 14: Právo na osobní svobodu a bezpečnost lidí s postižením
  • v českém jazyce (jde o neoficiální překlad):  pdf (744.5 kB, Adobe Acrobat dokument),  word (111.6 kB, MS Word dokument)

Za neoficiální překlad děkujeme Mgr. Anně Hofschneiderové.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv