Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením > Čím se zabýváme > Spolupráce s neziskovými organizacemi

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Spolupráce s organizacemi zabývajícími se právy lidí s postižením (tzv. Disabled Persons' Organization)

Ombudsman spolupracuje s tzv. Disabled Persons' Organization (zkráceně „DPOs“). Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením definuje tyto organizace jako ty, které

  • plně respektují principy a práva zakotvená v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením,
  • jsou vedeny, řízeny či spravovány lidmi se zdravotním postižením a 
  • většina členů může být považována za osoby se zdravotním postižením.

Spolupráce má různou podobu. Jedná se např. o sdílení informací o činnosti monitorovacího orgánu (o provedených výzkumech, proběhlých i chystaných akcích a projektech). Spolupráce může ale také mít formu aktivní účasti, jako je přímé zapojení do činnosti monitorovacího orgánu.

Spolupráce probíhá na základě požadavku článku 33 odst. 3 Úmluvy, který stanoví, že občanská společnost, zvláště osoby se zdravotním postižením a organizace je zastupující, se účastní procesu monitorování a aktivně se na něm podílejí.

 Podněty organizací hájících práva lidí s postižením 2019 (547.3 kB, Adobe Acrobat dokument)


 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv