Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Osvětová činnost

Osvětová činnost

Významnou činností ombudsmana v oblasti problematiky osob se zdravotním postižením jsou také osvětové aktivity. Tyto aktivity jsou zaměřeny na odbornou i laickou veřejnost, včetně samotných osob se zdravotním postižením. Cílem osvětové činnosti je např.:

  • zvyšovat povědomí o problematice osob se zdravotním postižením,
  • předávat znalosti o Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením,
  • poskytovat informace o činnosti ombudsmana jako monitorovacího orgánu
  • umožnit diskuzi odborníků i laické veřejnosti nad určitými tématy týkající se osob se zdravotním postižením

Konkrétně ombudsman organizuje konference, přednášky, kulaté stoly, semináře nebo webináře (Webináře se používají pro online vzdělávání. Pojem webinář vznikl spojením dvou slov – web a seminář).

V prostorách Kanceláře veřejného ochránce jsou příležitostně promítány filmy pojednávající o problematice osob se zdravotním postižením. Dále je funkční facebooková skupina, kde jsou pravidelně přidávány aktuality spojené s tématikou lidí se zdravotním postižením. Novinky z činnosti ombudsmana jako monitorovacího orgánu jsou také pravidelně aktualizovány na tomto webu.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv