Veřejný ochránce práv - Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením zveřejnil seznam otázek pro Českou republiku
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením > Aktuality z monitorování > Aktuality z monitorování 2019 > Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením zveřejnil seznam otázek pro Českou republiku

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Aktuality

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením zveřejnil seznam otázek pro Českou republiku

2. května 2019

Dne 29. května 2019 zveřejnil Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) seznam otázek (List of Issues) k naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením pro Českou republiku (zde v anglickém jazyce). Při jeho tvorbě využil také podněty ombudsmanky a několika organizací hájících zájmy lidí s postižením.

Do seznamu otázek Výbor zařadil širokou škálu témat. Mimo jiné se zajímá o to, jakých pokroků dosáhla Česká republika ve vztahu k lidem postižením v oblastech

  • jejich zapojení do tvorby a provádění veřejných politik,
  • přístupnosti budov, dopravy, informací apod.,
  • přístupu ke spravedlnosti,
  • postavení žen a dětí s postižením,
  • ochrany proti mučení a jinému špatnému zacházení,
  • nezávislého způsobu života,
  • vzdělávání nebo
  • práce a zaměstnávání.
Co bude dál?

Česká republika (vláda) je povinna předložit Výboru odpověď na seznam otázek. Ombudsmanka, jakožto nezávislý monitorovací mechanismus podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, k ní vypracuje svou alternativní zprávu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv