Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Aktuality

V Bruselu o implementaci Úmluvy

13. května 2019

Ve dnech 13. - 14. 5. se v Evropské komisi v Bruselu koná pracovní fórum k implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Letos je pracovní forum, kterého se účastní zástupci jednotlivých států a organizací věnujících se právům lidí s postižením, zaměřeno na tři oblasti: politickou participaci, zejména s ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu, na způsoby, jakými se lidé s postižením můžou domáhat svých práv a na propojení Úmluvy s dalšími instrumenty k ochraně lidských práv. 

Druhý den jednání proběhne v pracovních skupinách, jejímiž členy jsou zástupci národních monitorovacích mechanismů (v ČR je ním ombudsmanka). Kromě zkušeností s monitorování, budou navzájem také sdílet dobrou praxi při implementaci jednotlivých článků, zejména článku 24, který se věnuje inkluzivnímu vzdělávání

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv