Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením > Aktuality z monitorování > Aktuality z monitorování 2019 > Projednávání ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Aktuality

Projednávání ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

19. února 2019

Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením (dále jen jako „Opční protokol“) je mezinárodní smlouvou navazující na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Na jeho základě mohou osoby podávat individuální stížnosti k Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, a to v případě, že smluvní stát, který jej přijal, nedodržuje závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Výbor OSN může na základě Opčního protokolu také prošetřit podezření na závažné či systematické porušování úmluvy z vlastní iniciativy.

Česká republika podepsala Opční protokol společně s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením již v roce 2007, Opční protokol však dosud nebyl ratifikován, což znamená, že není pro Českou republiku právně závazný. Proces ratifikace již nicméně probíhá, k jeho dokončení je potřeba souhlasu obou komor Parlamentu a podpis prezidenta. Po prvním čtení v Poslanecké sněmovně byl Opční protokol předložen jejím výborům k projednání (na zahraničním výboru má být projednán 21. února 2019), v Senátu má být po souhlasném stanovisku jeho výborů k ratifikaci projednán na schůzi Senátu plánované od 27. února 2019. Pokud obě komory Parlamentu vysloví s ratifikací svůj souhlas a prezident zakončí proces ratifikace svým podpisem, mohl by být Opční protokol v České republice právně závazný již v brzké době. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv