Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením > Aktuality z monitorování > Aktuality z monitorování 2018 > Zahajujeme činnost v oblasti ochrany práv lidí se zdravotním postižením

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Aktuality

Zahajujeme činnost v oblasti ochrany práv lidí se zdravotním postižením

2. ledna 2018

Počínaje 1. lednem 2018 se stala veřejná ochránkyně práv monitorovacím orgánem pro naplňování práv zakotvených Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. V návaznosti na to proběhnou v měsíci únoru setkání s lidmi se zdravotním postižením a organizacemi hájící jejich práva. Na těchto setkáních ochránkyně informuje o nové působnosti a současně bude od účastníků sbírat podněty pro další činnost a aktivity.

Prostřednictvím setkání bude také možné nominovat členy Poradního orgánu, který ochránkyně zřizuje. Členy může nominovat kdokoli. Při jmenování členů bude ochránkyně zohledňovat především odbornost a angažovanost v oblasti ochrany práv osob s postižením a dále bude ochránkyně dbát také na to, aby v poradním orgánu byly zastoupeny osoby s různými typy postižení.

O termínech a místech setkání budou zájemci informováni prostřednictvím internetových stránek a dále také za pomoci krajských úřadů. Pozvánky a přihlašovací formuláře zveřejníme v nejbližších dnech, sledujte proto prosím naše stránky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv