Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Aktuality

Seznam otázek (List of Issues)

6. prosince 2018

Dne 1. dubna 2019 má Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „výbor“) vydat tzv. seznam otázek (List of Issues) před podáním zprávy pro Českou republiku. Protože Česká republika přistoupila na zjednodušenou proceduru, zodpovězením otázek výboru splní svou povinnost podat periodickou zprávu o naplňování Úmluvy.

Ombudsmanka, jako nezávislý monitorovací mechanismus dle čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zašle výboru své připomínky, včetně návrhu konkrétních otázek. Výbor však vítá poznatky také přímo od občanské společnosti, a to zejména od organizací lidí se zdravotním postižením – proto ombudsmanka vyzývá tyto organizace, aby zvážily zaslání svých vlastních připomínek k seznamu otázek Výboru.

Termín pro zaslání připomínek k seznamu otázek je 11. února 2019. Veškeré potřebné informace k podání připomínek zveřejnil výbor zde (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fINF%2f21%2f27916&Lang=en). 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv