Vyhledávání
Filtr témat
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Projekty, spolupráce > Služba šitá na míru

Projekt Služba šitá na míru

Projekt Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen „KVOP“) „Služba šitá na míru“ si klade za cíl zajistit rovné příležitosti mužů a žen nejen v této organizaci, ale chce současně podpořit prosazování rovných příležitostí mužů a žen ve státní službě a zvýšit informovanost zaměstnanců a zaměstnankyň státní služby o jejich právech v oblasti slaďování osobního, rodinného a pracovního života. 

Zlepšení podmínek rovnosti žen a mužů v KVOP napomůže zefektivnění výkonu věcné agendy veřejné ochránkyně práv v oblasti ochrany osob před diskriminací a prosazování práva na rovné zacházení.

Hlavními aktivitami projektu jsou genderový audit, výzkum zaměřený na slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň ve státní službě a osvěta zaměstnanců a zaměstnankyň. Výstupy z auditu a výzkumu představí mezinárodní konference a budou také prezentovány na workshopu pro vedoucí pracovníky a pracovnice veřejné správy.

Projekt Služba šitá na míru s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638 je spolufinancován prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv