Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Projekty, spolupráce > Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv

Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv

Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“) dle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, od samého počátku chrání osoby před jednáním vybraných veřejných úřadů a institucí, čímž má dle výslovného zákonného požadavku přispívat k ochraně základních práv a svobod. Jeho referenčním rámcem má být nejen prostá zákonnost, nýbrž vedle principů dobré správy rovněž principy demokratického právního státu, mezi něž v moderních demokraciích neodmyslitelně patří ochrana základních práv a svobod. V následujících letech se navíc působnost ochránce rozrostla o výsostně lidskoprávní agendy jako je např. ochrana osob omezených na svobodě a agenda rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

Současný stav je takový, že ochránce, resp. Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář“), která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce, má k dispozici dostatečné zdroje na pokrytí výkonu svých základních úkolů. Nedostává se však dalších prostředků na širší okruh aktivit s plošným celospolečenským dopadem, které by přispívaly k systémovým změnám.

Projekt cílí na vyvážení zmiňovaného stavu tím, že personálně posiluje čtyři odbory Kanceláře:

  1. Posílení činnosti sekretariátu ochránce a jeho zástupce s cílem důsledně a systematicky uplatňovat mezinárodní a ústavní standardy ochrany lidských práv ve výstupech ochránce;
  2. Posílení prevence špatného zacházení (odbor dohledu nad omezováním osobní svobody);
  3. Posílení ochrany ohrožených dětí a jejich rodin a podpora práv dětí (odbor rodiny, zdravotnictví a práce) a 
  4. Posílení práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací (odbor rovného zacházení).

Tento předem definovaný projekt pod registračním číslem LP-PDP3-001 je financován z Norských fondů 2014 – 2021 (program Lidská práva) a umožní provádění analytické, výzkumné a osvětové činnosti, které napomohou zlepšení situace ohrožených a marginalizovaných skupin, a to jak z hlediska ochrany jejich práv, tak z hlediska získávání kompetencí při jejich prosazování.

Kancelář vybuduje nové partnerství s Norwegian National Human Rights Institution, která působí jako norská národní lidskoprávní instituce (dále jen „NHRI“) a má zkušenosti s uplatňováním lidskoprávního přístupu ve své činnosti. Zaměstnanci Kanceláře navštíví tuto norskou instituci, aby získali know-how, příklady dobré praxe a inspirovali se v metodách práce.

Aktuality

  • Dne 15.1.2020 jsme uspořádali zahajovací tiskovou konferenci, kde veřejná ochránkyně práv představila projekt Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv. Přítomným novinářům přiblížila jeho cíle s akcentem na mezinárodní spolupráci. Tiskovou zprávu máte možnost shlédnout zde.

https://www.eeagrants.cz/

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv