Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Projekty, spolupráce > 22 % k rovnosti: Rovnost žen a mužů se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů

22 % K ROVNOSTI

celým názvem Rovnost žen a mužů se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702, Operační program Zaměstnanost, Výzva 03_15_009 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů)

Systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (mj. ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv) se zaměřuje na (ne)rovnost žen a mužů na trhu práce, specificky na problematiku rozdílného odměňování žen a mužů, které představuje zásadní a dlouhodobý problém nejen České republiky, ale celé Evropské unie. ČR se navíc v rámci EU řadí k té skupině zemí, v níž je rozdíl v odměňování nejvyšší (zatímco v roce 2014 činil průměr Evropské unie 16,7 %, ČR na tom byla takřka o 6 % hůře – rozdíl zde dosahoval celých 22,5 %). V návaznosti na tuto skutečnost projekt navrhuje systémové řešení problému genderových nerovností v odměňování, které v České republice doposud chybí, a je v mnohých ohledech inovativní.

Hlavním cílem projektu je:

  • zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR
  • propojit a aktivizovat hlavní aktéry a aktérky tohoto jevu; a to za účelem

          – změnit současnou neuspokojivou situaci

          – zvýšit povědomí o problému a o jeho komplexnosti

          – navrhnout a v praxi ověřit inovativní nástroje a přístupy k řešení dané problematiky

Více o aktuálním dění v projektu, jeho zaměření, aktivitách, výstupech i problematice jako takové se dozvíte na www.rovnaodmena.cz .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv