Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2012

sp. zn. 1/2012 – připomínky VOP k Návrhu věcného záměru nové právní úpravy vstupu pobytu cizinců na území ČR, volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic

 Žádost o informace (18.1 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (199.3 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (199.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 2/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrana vod

 Žádost o informace (58.9 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (22.6 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (111.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 3/2012 – organizace poskytující KVOP poradenské a právní služby

 Žádost o informace (36.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (86.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 4/2012 – informace k šetření podnětů z oblasti řízení o odstranění staveb a ochrany přírody a krajiny

 Žádost o informace (36.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (71.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. VOP 2315/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (43.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.1 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 5/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (100.3 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 6/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (100.2 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 7/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (100.4 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 8/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti katastru nemovitostí

 Žádost o informace (70.9 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (126 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (242.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 9/2012 – připomínky VOP k návrhu věcného záměru volebního zákoníku

 Žádost o informace (31.2 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (98.7 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (232.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 10/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (100.3 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 11/2012 – množství podnětů ochránci z oblasti ochrany osobních údajů

 Žádost o informace (94.1 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (96.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 12/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (198.2 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 13/2012 – zpracovatel písemnosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 Žádost o informace (141.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (96 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 14/2012 – personální zajištění KVOP, provozní a další výdaje KVOP, počet podnětů, informace k šetření spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

 Žádost o informace (186.6 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (212.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 15/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti práva na informace

 Žádost o informace (110.3 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (37.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 16/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (157.6 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 17/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi

 Žádost o informace (197.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (98 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 18/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti pohřebnictví

 Žádost o informace (47.9 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (93.6 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (280.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 19/2012 – informace z činnosti oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody OP KVOP

 Žádost o informace (97.4 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (97.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 20/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

 Žádost o informace (102.2 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (99 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 21/2012 – rozhodnutí o odepření poskytnutí informace z oblasti životního prostředí

 Žádost o informace (99.2 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (114.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 22/2012 – informace z oblasti činnosti policie ČR

 Žádost o informace (96 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (129 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (199.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 23/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti dopravně-správních agend

 Žádost o informace (93.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (139.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 24/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití

 Žádost o informace (190.3 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (173.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (177.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 25/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti působnosti Ministerstva obrany

 Žádost o informace (148.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (157.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

 Žádost o informace (143.4 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (162.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 26/2012 – informace k šetření podnětů z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, působnosti na úseku staveb, správy pozemních komunikací, územní, stavební a kolaudační řízení, průběh trestního řízení a sociálních služeb

 Žádost o informace (188.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (167.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

 Žádost o informace (143.9 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (147 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha1 (150 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha2 (120.3 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha3 (283.9 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha4 (295.4 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha5 (243.5 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha6 (95.3 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha7 (432.6 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha8 (326.8 kB, Adobe Acrobat dokument). Příloha9. (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

sp. zn. 27/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

 Žádost o informace (69.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (162 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (210.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 28/2012 – informace k šetření podnětu ze sociální oblasti

 Žádost o informace (285.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (129.1 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha (212.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 29/2012 – informace z oblasti rozhodčího řízení

 Žádost o informace (149.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (257.8 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha1 (177.4 kB, Adobe Acrobat dokument).  Příloha2 (134.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

sp. zn. 30/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

 Žádost o informace (174.5 kB, Adobe Acrobat dokument).  Odpověď na žádost (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv