Elektronický ZPRAVODAJ3/2019

Jarní vydání zpravodaje je opravdu jen výběrem zajímavých informací. Spoustu dalších najdete na našem webu, Facebooku, Twitteru a nově také na Instagramu. Především jsme Poslanecké sněmovně předali výroční zprávu o činnosti v roce 2018. Její součástí je i 10 doporučení ke změně právních předpisů k odstranění některých nespravedlností nebo systémových nedostatků. Pozitivní zprávou pro obce je vznik programu financování výkonů rozhodnutí stavebních úřadů. Snaha postupně tří ombudsmanů se tím úspěšně završuje – MMR už přišlo s výzvou, do níž se obce mohou hlásit. Oslavili jsme také čtyři roky naší veřejné databáze ESO, v níž si kdokoli může vyhledat stanoviska ochránce k tématům, která ho zajímají. 

Od 7. dubna začala ČT 2 vysílat nový pořad Případ pro ombudsmanku. Každý týden se můžete podívat na zajímavé případy a témata, kterými se zabýváme. Možná v nich najdete návod na řešení svých potíží.

Přejeme příjemné čtení.  

Rok 2018 a doporučení ke změně zákonů

V roce 2018 jsme vyřídili 8 115 podnětů, v 513 případech jsme zjistili pochybení. Ombudsmanka nyní poslance žádá o 10 změn právních předpisů k odstranění systémových nedostatků - např. upravit odměnu pěstounů na přechodnou dobu, umožnit dálkové nahlížení do spisů aj. ... více >> 

Financování výkonů rozhodnutí stavebních úřadů

MMR konečně spustilo program čerpání finančních prostředků na výkony rozhodnutí stavebních úřadů při řešení problému havarijních staveb, které ohrožují zdraví či životy. Obce už mohou podávat žádosti. ... Více>>

Ne každá práce se započítává do důchodu

Lidem, kteří dlouhodobě pracují jen brigádně a na dohodu o provedení práce s výdělkem nižším než 10 000 Kč měsíčně, se to nemusí vyplatit, pokud by žádali o invalidní důchod. Nejsou totiž důchodově pojištění, takže se jim odpracovaná doba nezapočítává. ... Více >> 

Případ pro ombudsmanku na ČT

Nová řada publicistického pořadu, který připravila Česká televize ve spolupráci s ombudsmankou, se vysílá každou neděli dopoledne na ČT 2.  ....Více >> 

Zoufalé hledání dětského lékaře

Ombudsmanka pomohla matce, jejíž malý syn nemohl být propuštěn z nemocnice do domácí péče, protože nemohla najít pediatra ochotného převzít dítě do péče. Chlapec má totiž těžké postižení a jde o romskou rodinu. ... Více >> 

Zaplaťte 10 000 Kč, jinak ÚOHS veřejná zakázka nezajímá

Ombudsmanka žádá zrušení poplatku za podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. Nezaplacenými podněty se bez ohledu na jejich obsah ÚOHS nezabývá. Je to v rozporu s veřejným zájmem na kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. ... Více >>

Už čtyři roky zveřejňujeme právní stanoviska

Před čtyřmi lety jsme spustili veřejně přístupnou databázi stanovisek ombudsmana ESO. Dnes je v ní přes 3000 dokumentů. Kdokoli si může ověřit, jestli se ombudsman určitým tématem zabýval a jaký právní názor zastával. ... Více >> 

Ochrana spotřebitelů musí být důslednější

Nejen vlastní opatrnost ochrání spotřebitele před nekalými obchodními praktikami. Vedle soustavné osvěty je řešením především tvrdý a důsledný postup kontrolních orgánů vůči obchodníkům. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.