Elektronický ZPRAVODAJ9/2018

Listopadový zpravodaj je tentokrát více zaměřen na témata týkající se rodiny. Nejde přitom jen o záležitosti rodičovských dávek nebo úspěšného navrácení malého syna matce, i když jsme rádi, že se nám podařilo pomoct. Závažnější jsou ale zjištění z případu maminky žijící v garáži, které nemusely být děti odebrány, kdyby bylo dostupné sociální bydlení. Stejně závažné je zjištění, že v ČR jsou prakticky nedostupné sociální služby pro lidi s autismem. I toto se týká rodin – když už se rodiče sami nedokážou starat o své, mnohdy už dospělé děti s autismem, zoufale hledají po celé republice, kdo by jim pomohl. Připojili jsme také informace, které budou zajímat obce a města. Podle nás mohou už nyní zajistit odklizení vraků aut z ulic. A pokud jste si objednali vánoční dárek ze země mimo EU, přidáváme informace, kdy se za takové balíčky platí clo a DPH.

Přejeme příjemné čtení.   

Zpráva o činnosti ve 3. čtvrtletí

To nejpodstatnější z činnosti ve 3. čtvrtletím shrnula ombudsmanka ve zprávě pro poslance. Lidé se na ni obrátili s 1899 stížnostmi, podněty a žádostmi o pomoc. Zahájila také několik výzkumů týkajících se situace lidí se zdravotním postižením. ... Více >> 

Lidé s autismem nemají šanci najít sociální službu

Stát se zavázal, že zajistí místně, časově a finančně dostupné sociální služby pro lidi se zdravotním postižením. Náš výzkum v celé republice ale ukázal, že lidé s autismem prakticky nemají šanci, pro ně jsou sociální služby téměř všude nedostupné. ... Více>>

Města mohou odstraňovat vraky z ulic

Města nemusí čekat na změnu legislativy, nepojízdné vraky z ulic mohou odstraňovat už nyní. Vlastníky místních komunikací jsou obce a ty mohou navrhovat silničnímu správnímu úřadu, aby nařídil odstranění vraků. ... Více >> 

Odebrání dětí jako důsledek chybějícího krizového bydlení

Případ maminky, která dočasně žila s dětmi v garáži, ukazuje, kam až vede to, že stále nemáme sociální bydlení. Kdyby město mělo krizové bydlení, kam by se matka mohla v tíživé situaci uchýlit, nemuselo dojít k odebrání dětí. ... Více >>

Na pomoc české rodině přizván i rakouský ombudsman

Na pomoc české rodině s problémy s rodičovskými dávkami z Rakouska ombudsmanka přizvala i rakouského ombudsmana. Spolupráce se vyplatila, rodina získala rakouské dávky, které jí náležely, protože otec dětí pracoval v Rakousku. ... Více >> 

Díky zásahu ombudsmanky matka získala zpět syna

Během šetření jsme zjistili, že zbývá už jen den na podání odvolání, aby se roční syn mohl vrátit k matce. OSPOD sice měl informace, že matka se o syna dokáže postarat, že splnila všechny podmínky, aby ho měla v péči, přesto odvolání podal až na náš apel. ... Více >>

Balíčky ze zahraničí - kdy se platí clo a DPH?

Řada lidí nakupuje v e-shopech mimo EU, především v amerických a čínských. Za určitých okolností pak musí zaplatit clo a DPH. Zpracovali jsme jednoduchý přehled, kdy a co se u zásilek ze třetích zemí platí.  ....Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.