Elektronický ZPRAVODAJ8/2018

Přinášíme Vám další souhrn zajímavých informací o činnosti ombudsmana. Zjistili jsme například, že novela stavebního zákona zkomplikovala život mnoha stavebníkům, protože orgány územního plánování nezvládají vyřizovat jejich žádosti. Kdo se chystá stavět, měl by s tím počítat i při jednáních se stavební firmou nebo bankou, aby neplatil pokutu za to, že v termínu nezahájil stavbu. Zabývali jsme se také otázkou, jak může státní správa přilákat kvalitní pracovníky, když nemůže soukromému sektoru konkurovat výší výdělku. Protože se často setkáváme s problémy rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, připravili jsme pro ně leták s návodem, jak některé situace řešit. Možná pro Vás bude užitečná také informace týkající se šetření provozu sportovních střelnic, a pokud máte v okolí budoucího maturanta, vězte, že ministerstvo školství na základě našich připomínek upravilo postup přezkumu maturit.

Protože se blíží den Památky zesnulých, tematicky jsme zařadili i zajímavosti z podnětů z oblasti pohřebnictví, s nimiž se na nás lidé obracejí. 

Přejeme příjemné čtení.   

Stavebníci finančně doplácejí na průtahy úřadů

Na organizačně a personálně nepřipravenou novelu stavebního zákona doplácejí někteří stavebníci i finančně. Orgány územního plánování nestíhají vyřizovat žádosti o závazná stanoviska potřebná k povolení stavebního záměru. Stavba, jejíž zahájení se oddaluje, se kvůli průtahům i prodražuje. ... Více >> 

Lidé si stěžují na provoz střelnic

K provozu sportovní střelnice nestačí jen stavební povolení a provozovat ji lze jen v souladu s kolaudačním rozhodnutím, tj. nelze libovolně rozšiřovat střelbu o další typy zbraní. Právě na takto nelegálně rozšiřovaný provoz a s tím spojený hluk si lidé často stěžují. ... Více >> 

Ombudsmanka prověřuje případ odebrání dětí

Je nepřípustné odebrat dítě rodičům z bytových nebo majetkových důvodů. Ombudsmanka se proto rozhodla z vlastní iniciativy prověřit postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Labem kvůli podezření, že právě z takových důvodů děti matce odebral. ... Více >> 

Jak přilákat do státní služby kvalitní lidi

Státní správa nemůže konkurovat soukromému sektoru výší platů, ale může zajistit vstřícnou pracovní atmosféru a možnost sladit pracovní a rodinný život. Přiláká tím do státní služby kvalitní a motivované pracovníky. ... Více >>

Řádnější přezkumy maturit

Na základě připomínek provedlo ministerstvo školství řadu změn, díky kterým bude přezkum maturitních zkoušek transparentnější a rozhodnutí budou lépe odůvodňována. Další změny ministerstvo přislíbilo provést. ... Více>>

Pomoc rodinám dětí s poruchou autistického spektra

Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra se potýkají s celou řadou potíží, počínaje potřebou sociální služby rané péče, zajištěním vzdělání dítěti, řešením šikany, vyřizováním příspěvku na péči, hledáním lékaře pro dítě apod. Připravili jsme pro ně leták s "návodem" k řešení základních situací. ... Více >>

Výběr soudců podle potřeb soudnictví

Ombudsmanka se zúčastnila shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Ve svém vystoupení se dotkla i hlavního tématu shromáždění - výběru soudců. Připomněla také, že se stále neplní veřejná sbírka rozhodnutí, která by měla přispívat k transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování. ....Více >> 

Senioři často hledají pomoc ombudsmanky

Lidé nad 60 let patří k významné skupině těch, kdo vyhledávají pomoc ombudsmanky. Ročně se jich na ni obrátí kolem 2000. Nejde jim přitom jen o problémy s důchody, ale řeší situace související se zdravotní péčí, stavebnictví, hlukem, katastrem nemovitostí apod. ... Více >> 

Spor o hrob nebo urnu není nic výjimečného

Právo na pietu a problémy týkající se pohřebnictví jsou každoročně tématem asi desítky podnětů. Nejde přitom ani tak o problém právní, jako spíš etické. V posledních letech se kromě častých sporů o místo uložení urny objevují dotazy na hroby tzv. na věčné časy nebo na dobu trvání hřbitova. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.