Elektronický ZPRAVODAJ6/2018

V průběhu léta jsme ukončili řadu případů, z nichž některé pro vás vybíráme. Zejména obcím je určeno upozornění, že bagatelní pohledávky musí vymáhat samy, nikoli prostřednictvím soudních exekutorů. Představu o činnosti ombudsmanky si uděláte i ze zprávy adresované Poslanecké sněmovně. Kromě jiného je z ní patrné, že v posledních měsících stále stoupá počet stížností týkajících se sociálního zabezpečení, především invalidních důchodů. Stabilně vysoký je i počet stížností z oblasti stavebnictví, nejčastěji jde o řízení o odstranění nebo dodatečné povolení stavby. Blížící se začátek školního roku pak svým způsobem avizují témata přezkumu maturit nebo šikana ve škole.

Přejeme příjemné čtení.   

Činnost ve 2. čtvrtletí

Ombudsmanka seznámila poslance s některými ukončenými případy a svou další činností, např. s šetřením dostupnosti studia na pedagogických fakultách pro uchazeče se sluchovým postižením, s pořizováním záznamu ze soudního jednání aj. Upozornila také na dva případy, v nichž se u MMR a vodoprávního úřadu ve Vimperku nepodařilo dosáhnout nápravy pochybení. ... Více >> 

Bagatelní pohledávky musí obce vymáhat samy

Jestliže se obec nesnaží bagatelní pohledávku sama vymáhat v daňové exekuci a využívá soudního exekutora, jde o nezákonný zásah. Náklady exekuce jsou totiž ve značném nepoměru k vymáhané částce. V šetřeném případě šlo o tisícikorunovou pokutu, a náklady exekuce dosáhly téměř 4600 Kč. ... Více>>

Historický nárůst stížností ze sociálního zabezpečení

Ve 2. čtvrtletí se na ombudsmanku obrátilo 2160 lidí s žádostí o pomoc. Jen v oblasti sociálního zabezpečení vzrostl počet podnětů na téměř dvojnásobek ve srovnání s 2. čtvrtletím loňského roku a týkal se hlavně invalidních důchodů. Ve stavebnictví lidé nejčastěji hledali pomoc s odstraňováním a dodatečným povolováním staveb. ... Více >> 

Nezákonné podmiňování osvojení dítěte

Úřad zařadil žadatele o osvojení společného dítěte do evidence vhodných osvojitelů, i když nesplňovali zákonnou podmínku uzavřeného manželství, a dal jim tak marnou naději. Stanovil také nezákonnou podmínku, že kdyby chtěli své šance zvýšit sňatkem, manželství by před osvojením muselo trvat 3 roky. ....Více >> 

Podezření na šikanu nelze podceňovat

ČŠI dostatečně neprověřila stížnost na šikanu ve škole, neprovedla kontrolu a spolehla se jen na vyjádření vedení školy, že nejde o nic vážného, ale jen o "klukovinu". Šikana je vážný problém a její dopady na děti nelze podceňovat. ... Více >> 

Vadný postup MŠMT při přezkumu maturit

Problémy s přezkumem maturit se zabýváme už od roku 2014 a i přes opakovaná upozornění ministerstvo nezměnilo nezákonnou praxi. Nevypořádává se s konkrétními námitkami maturantů a řádně neodůvodňuje svá rozhodnutí, jak to vyžaduje judikatura Nejvyššího správního soudu. ... Více >>

Lepší dostupnost bezplatné právní pomoci

Od 1. července je možné získat bezplatnou právní pomoc v rozsahu až 120 minut za rok. Nárok na ni mají ti, kdo si z finančních důvodů nemohou dovolit služby advokáta. Tuto skutečnost ale musí prokázat. Podmínky a pravidla bezplatné právní pomoci jsme shrnuli do stručného informativního dokumentu. ... Více >> 

Odepřená odměna pěstounovi

Pěstoun požádal o odměnu pěstouna, ale úřad mu ji odepřel s tím, že je pěstounský pár finančně zabezpečen a jeho manželka je babičkou dítěte, takže ona by na dávku neměla nárok. Jestliže ale o dávku požádá pěstoun, který není prarodičem dítěte, úřad podle zákona jeho finanční situaci nezkoumá. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.