Elektronický ZPRAVODAJ4/2018

V květnu jsme udělali velký krok směrem k ochraně práv lidí se zdravotním postižením. Ombudsmanka jmenovala svůj poradní orgán složený z lidí, kteří reprezentují skupiny osob s různým typem postižení. Budou s ombudsmankou spolupracovat a přicházet s tématy, kterým je třeba se věnovat. Intenzivně jsme se věnovali například i ochraně dětí. Podnětů z této oblasti přibývá, stále víc dětí je vystaveno vyhroceným konfliktům v rodině. Zjistili jsme také, že někteří zaměstnavatelé používají v kolektivních smlouvách diskriminační ustanovení znevýhodňující zaměstnance vyššího věku. V tomto čísle zpravodaje však najdete i další témata, kterým jsme se věnovali.

Přejeme příjemné čtení.   

Přibývá vyostřených sporů o děti

V posledních dvou letech dostala ombudsmanka o 25 % víc podnětů týkajících se práv dětí a činnosti OSPOD, než tomu bylo v předchozím období. Přibývá konfliktů mezi rodiči, kteří nejsou schopni se v zájmu dítěte dohodnout. Zvýšil se i počet podnětů týkajících se pěstounské péče. ... Více >> 

Ombudsmanka jmenovala svůj poradní orgán

Ombudsmanka jmenovala jedenáctičlenný poradní orgán, který jí bude pomáhat při plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Členové reprezentují skupiny lidí s různým postižením a jejich úkolem bude mj. přicházet s tématy a problémy, kterými by se měla ombudsmanka zabývat. ... Více >> 

Ombudsmanka se u ÚS zastala majitelů zaniklých vozidel

Jako vedlejší účastník řízení ombudsmanka u Ústavního soudu podpořila návrh na zrušení části zákona, kterým byla technické způsobilosti zbavena vozidla, jejichž vlastníci je nepřihlásili v registru vozidel. Jde nejčastěji o případy, kdy prodávající vozidlo odhlásil a kupující ho do konce června 2015 neregistroval na sebe jako vlastníka. ... Více >> 

Kolektivní smlouva nesmí diskriminovat

Setkáváme se s tím, že zaměstnavatelé nepříznivěji zacházejí se zaměstnanci, kteří mají nárok nebo pobírají starobní důchod. Například jim nevyplácejí prémie, stanovují horší podmínky odstupného apod. a vycházejí přitom z diskriminačně formulované kolektivní smlouvy. Taková kolektivní smlouva je nepřípustná... Více >> 

Úspěšně napravená chyba u pozůstalostních důchodů

Po šetření ombudsmanky byl ženě vrácen vdovský důchod a jejímu synovi sirotčí důchod, které jim úřad přestal vyplácet, aniž by o tom rozhodl. Navíc v té době úřad měl k dispozici doklady o tom, že oba na pozůstalostní důchody mají nárok. ... Více >>

Věk nesmí být důvodem odepření benefitů v zaměstnání

Zaměstnanec s přiznaným starobním důchodem nedostával v práci stejné benefity, jako jeho mladší kolegové. Umožňovala to kolektivní smlouva. Jde o diskriminaci a ombudsmanka doporučila zaměstnavateli, aby závadná ustanovení kolektivní smlouvy změnil. ... Více >> 

Rozhodování týkající se dětí musí být rychlé

Průtahy v soudních řízeních týkajících se dětí prohlubují stres a nejistotu dětí o jejich budoucí situaci. Předseda soudu na základě našeho šetření dohlédl na to, že opatrovnické řízení poběží plynule, bez průtahů a se zřetelem na naléhavost.  ....Více >> 

Evropský den nezávislého života

Mít možnost žít nezávisle není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Zvlášť pro lidi se zdravotním postižením je přitom zásadní mít kontrolu nad svým životem, rozhodovat o sobě. Připojili jsme se proto k celoevropské kampani Evropskému dni nezávislého života. Podívejte se na video o tom, co všechno může znamenat nezávislost. ... Více>>

Svátek sousedů

Konec května je v Evropě spojen s "oslavou" sousedství. V naší činnosti však vidíme, že sousedům občas chybí tolerance a pochopení. Sousedské spory bývají mnohdy velmi urputné a obvykle nemají vítěze. Jak spory řešit a které instituce či orgány mohou pomoci, najdete v našem letáku. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.