Elektronický ZPRAVODAJ3/2018

Na konci března předložila ombudsmanka Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti v roce 2017. Část z celé šíře působnosti a činnosti velmi dobře ilustruje i toto číslo zpravodaje: úspěšné případy z oblasti sociálního zabezpečení, snaha zlepšit podmínky lidí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, pomoc ředitelkám a ředitelům mateřských škol i rodičům dětí při zápisech tak, aby nedocházelo k porušení práv dětí, nebo problematika veřejného opatrovnictví. Všechno ale nejde vždy tak hladce – občas se najde úřad, který odmítá napravit zjevné protiprávní jednání. Pak nezbývá, než jako sankci informovat veřejnost, což nyní činíme v případě Nového Jičína.

Přejeme příjemné čtení.   

Protiprávní jednání úřadu v Novém Jičíně

Když jde o problémy s cestou a překážkami na ní, je klíčové posouzení, jestli jde o veřejnou cestu. O tom musí úřad rozhodnout. Nový Jičín tak nepostupoval a stěžovatele odkázal na soud. Takový postup je v rozporu s právními předpisy i judikaturou Nejvyššího správního soudu. ... Více >> 

Rok 2017: stále víc problémů v sociální sféře

V loňském roce se na ombudsmanku obrátilo o pomoc 8191 lidí. Opět vzrostl počet stížností z oblasti sociálního zabezpečení (v posledních 3 letech je to konstantní nárůst) a výrazně se zvýšil počet podnětů týkajících se práce a zaměstnanosti. Poslanecké sněmovně ombudsmanka adresovala 5 doporučení na změnu právních předpisů. ... Více >> 

Příspěvek na péči a odškodnění pro maminku

Maminka tříletého chlapce s postižením se až po roce a půl s pomocí ombudsmanky dočkala příspěvku na péči pro svého malého syna. Doporučili jsme jí požádat o odškodnění za průtahy v řízení. I nejsložitější řízení o příspěvku na péči by i s odvoláním mělo trvat úplně nejdéle rok, což se tady prokazatelně nestalo. ... Více >> 

Jak si poradit se zápisy do mateřských školek

Přichází období zápisu do mateřských školek a zvlášť tam, kde je o školku větší zájem, než je její kapacita, musí ředitelky a ředitelé řešit problém, jak mezi dětmi vybírat, které přijmou a které ne. Přinášíme proto přehled práv a povinností rodičů i ředitelů, aby zápis do školky neprovázelo porušení právních předpisů. ... Více >>

Šťastný konec jednoho invalidního důchodu

Přiznaný invalidní důchod, vyšší příspěvek na péči a doplatek téměř 900 000 Kč - takový je výsledek jednoho z našich šetření. Vždy je však třeba si uvědomit, že takové finanční satisfakce přichází po letech velmi tíživé sociální situace. To byl i tento případ, kdy příjemkyně invalidního důchodu řadu let musela vyžít jen s 880 Kč. ... Více >> 

Veřejný opatrovník nedostatečně hájil zájmy opatrované

Veřejný opatrovník svou nečinností připustil, aby nemovitost, kterou opatrovaná spoluvlastnila, byla dva a půl roku pronajímána, aniž by ona z toho měla nějaký prospěch. Až po šetření ombudsmanky provedl opatrovník kroky k nápravě. ....Více >> 

Víte, co máte chtít v léčebně pro dlouhodobě nemocné?

Co očekávat v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, jaké vybavení, jaké služby? Jaké podmínky musí LDN zajistit a jaká mají pacienti práva? To nejpodstatnější ze systematických návštěv léčeben jsme nyní stručně shrnuli ve dvou dokumentech jako "návod" pro pacienty a jejich příbuzné. ... Více zde a zde>>

I pozůstalí mohou podat antidiskriminační žalobu

Rodiče po smrti dcery žalovali nemocnici, že dívku diskriminovala z důvodu jejího onemocnění. Soudy jejich antidiskriminační žalobu zamítly s tím, že oprávněná podat ji byla jen jejich dcera. Podle ombudsmanky však byli i rodiče nepřímo dotčeni, takže oprávněni k žalobě jsou. Tento názor potvrdil i Nejvyšší soud. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.