Elektronický ZPRAVODAJ2/2018

Zpravodaj, který jste právě otevřeli, ilustruje, jak se téma zdravotního postižení prolíná všemi agendami ombudsmana. V posledních týdnech jsme se věnovali např. zajištění bezbariérovosti objektu občanské vybavenosti, dostupnosti sociálních služeb pro lidi s autismem nebo třeba případu, kdy si příjemkyně příspěvku na motorové vozidlo a pěstounské dávky pořídily společné auto a úřadu se to nelíbilo. Řešili jsme ale také třeba šikanu v zaměstnání, řadu případů týkajících se práv dětí aj. Nezapomněli jsme však ani na aktuální téma: daňové přiznání. Pokud se chystáte ho podat , podívejte se do našeho "manuálu", abyste se vyhnuli častým chybám. Přejeme příjemné čtení.   

Bezbariérový přístup? Znojmo jsme přesvědčili

Objekty občanské vybavenosti musí umožňovat bezpečný přístup lidem se zdravotním postižením. Po šetření zástupce ombudsmanky stavební úřad ve Znojmě zajistil, aby vlastník objektu, v němž jsou i ordinace lékařů, upravil vstup v souladu s bezbariérovou vyhláškou. ... Více >> 

Podpora lidí s Downovým syndromem

Při příležitosti Světového dne Downova syndromu pořádá ombudsmanka 26. března divadelní představení, na němž se podílejí i herci trpící tímto onemocněním. V rámci své působnosti se tak ombudsmanka snaží zvyšovat povědomí veřejnosti právech a potřebách lidí se zdravotním postižením. ... Více >> 

Čím se ombudsmanka zabývala ve 4. čtvrtletí

Pomohla třeba třem ženám z jedné rodiny, které daly dohromady příspěvky na motorové vozidlo a pěstounské dávky a pořídily si společné auto. Úřad se domníval, že si měla každá koupit svoje, a chtěl peníze zpátky. Ve zprávě za 4. čtvrtletí ombudsmanka informuje také o dalších z téměř 2000 případů, které uzavřela. ... Více >>

"Manuál" k daňovému přiznání

Do 2. dubna je třeba podat daňové přiznání. Vytvořili jsme jednoduchý návod, který by měl pomoc vyhnout se častým problémům: uplatnění slevy na manžela/manželku a uplatnění slevy na dítě. .... Více >> 

Zastali jsme se ženy šikanované v práci

Vrátila se z rodičovské dovolené a zaměstnavatel ji začal šikanovat. Obracela se na inspektorát práce, ale jeho kontroly nepomohly. Nakonec dala výpověď. Vytkli jsme inspektorátu, že se dostatečně nezabýval tím, co žena popisovala a nesprávně vyhodnotil její námitky. ... Více >> 

Znamená dámské kupé ve vlaku diskriminaci mužů?

Ombudsmanka se zabývala stížnostmi mužů na vyhrazená místa pro ženy, která České dráhy zavedly v některých vlacích. Podle ombudsmanky se ale o diskriminaci nejedná, tato služba ženám sleduje legitimní cíl a neomezuje muže v cestování vlakem. ... Více >>

A co děti, když se rodiče neumí dohodnout?

Nespokojený otec vinil církev a hlavně OSPOD, že straní jeho bývalé ženě, což ve výsledku zhoršuje jeho vztah s dětmi. Příčiny problémů však ležely spíš na jeho straně. I když OSPOD hájil zájmy dětí, vytkli jsme mu, že podcenil vážnost situace. ... Více >> 

Lidé s autismem mají právo na sociální služby

Pro lidi s poruchou autistického spektra chybí dostatek sociálních služeb. Pro ně i jejich příbuzné to znamená zůstat třeba i několik let bez pomoci. Ombudsmanka dokončuje výzkum, jaké služby jsou pro lidi s autismem v jednotlivých krajích k dispozici. ....Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.