Elektronický ZPRAVODAJ9/2017

Přinášíme Vám aktuální informace o činnosti ombudsmanky. Ve třetím čtvrtletí se na ni obrátilo přes 2000 lidí. V součtu za celý rok jde o více než šest tisíc podnětů. Velká část z nich se týká sociálního zabezpečení, zejména důchodů a dávek. Právě dávkám pomoci v hmotné nouzi se věnuje i naše nová publikace, kterou ocení zejména sociální pracovníci obecních úřadů. V říjnu jsme také zahájili sérii systematických návštěv zařízení pro osoby se zdravotním postižením, do nichž se tematicky vracíme po osmi letech. Kromě informací o ukončených případech nebo právních stanoviskách Vás tímto chceme rovněž pozvat na benefiční klavírní koncert, který pořádáme 21.  listopadu v Brně.  

Za devět měsíců víc než 6000 podnětů

Ve třetím čtvrtletí obdržela ombudsmanka přes dva tisíce podnětů, za první tři kvartály už jich je víc než 6000. Ve 113 z ukončených šetření zjistila pochybení úřadů nebo diskriminaci. Nejčastěji lidé hledali pomoc v záležitostech souvisejících se zdravotním postižením, sociálním zabezpečením a v oblasti povolování staveb. ... Více >> 

Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

Vydali jsme novou publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Zahrnuje nejen výklad zákona, ale i praktické příklady, jak řešit konkrétní situace. ... Více >>

Benefiční koncert

21. listopadu pořádáme benefiční klavírní koncert na podporu činnosti organizace META o.p.s. Výtěžek je určen na podporu žáků a žákyň s odlišným mateřským jazykem při jejich začleňování do českých škol... Více >> 

Úřady nemohou občany zatěžovat zbytečnou administrativou

Úřady jsou povinny spolu komunikovat a předávat si informace. Není možné, aby občana zatěžoval požadavky na dokumenty, které má k dispozici jiný úřad. V tomto případě šlo o úřad práce a OSSZ. Oba úřady si následně ujasnily, jaké informace si budou předávat. . ... Více >>

Návštěvy zařízení pro osoby se zdravotním postižením

V říjnu jsme zahájili sérii návštěv zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Poslední systematické návštěvy zde probíhaly před osmi lety a bude tak možné srovnávat, jak výrazně se situace zlepšila. Návštěvy se zaměří zejména na podmínky ve vztahu k potřebám klientů. ... Více >> 

Kontroly ČŠI budou efektivnější

Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup - pokud v rámci inspekce zjistí nedostatky v hospodaření školy, předá tuto informaci krajskému úřadu, který může vše prověřit a vyvodit důsledky. Podobně bude ČŠI postupovat i v dalších případech, kde mohou zasáhnout i jiné kontrolní orgány. ... Více >> 

Ve zdravotních službách chybí evidence omezení pohybu

Přestože v řadě věcí došlo ve zdravotních službách k pozitivnímu posunu, stále chybí evidence použití omezovacích prostředků a Ministerstvo zdravotnictví ji dlouhodobě odmítá. Z našich šetření přitom vyplývá, že pacienti jsou mnohdy omezováni, i když to není nutné. ....Více >> 

10 let Equinetu - konference, volba

Jsme součástí evropské sítě Equinet sdružující národní instituce rovného zacházení. Už 10 let Equinet poskytuje podporu, informace, vzdělávání a výměnu zkušeností všem, kdo na národní úrovni zajišťují ochranu před diskriminací. Konference k 10. výročí se účastnila i česká ombudsmanka. .... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.