Elektronický ZPRAVODAJ8/2017

Toto číslo zpravodaje dobře ilustruje šíři naší činnosti. Přináší totiž informace o zjištěních z šetření případů nezvládnutých chovů zvířat a přestupků proti týrání zvířat, o potížích rodičů, jimž se v cizině narodí dítě a potřebují pro něj doklady, o napraveném chybném vyřazení z evidence úřadu práce, o snaze ombudsmanky zlepšit život seniorů aj. Dva příspěvky se také týkají školství – z jednoho se dozvíte, jakými stížnostmi se můžeme zabývat, ve druhém pak zveme na promítání filmu a diskuzi k tématu začleňování romských dětí do běžných škol.  

Potíže úřadů s problémovými chovy a s týráním zvířat

Když lidé podcení či nezvládnou chov zvířat a hrozí týrání zvířat, musí zasáhnout úřady. Zjistili jsme, že úřady v ČR řeší stejné věci odlišně a ne vždy postupují efektivně. Obecní úřady jsou také v obtížné situaci, když mají zajistit týraným zvířatům náhradní péči, tj. najít pro ně místo a péči pak financovat z obecního rozpočtu..... Více >> 

Film a diskuze o začleňování romských dětí do běžných škol

U příležitosti 10. výročí rozsudku D.H. a ostatní proti České republice Vás zveme na veřejné promítání dokumentu "Evropa: Na kterých dětech záleží?" dne 13. listopadu v 17:30 h v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. Následuje diskuze s odborníky a odbornicemi na začleňování romských dětí do běžných škol. ... Více >> 

Pomoc seniorům patří k prioritám ombudsmanky

Senioři jsou jednou z nejdůležitějších skupin, na řešení jejichž problémů se ombudsmanka zaměřuje. Nejde přitom jen o individuální pomoc např. se starobním důchodem či příspěvkem na péči, ale také o celkové zlepšení jejich života, dostupnost kvalitních služeb a péče. ... Více >> 

České děti narozené v cizině mají problém s pasy

I osm měsíců trvá vyřízení cestovního dokladu českých dětí, které se narodí v cizině. Týká se to především českých rodičů pracujících v zahraničí. Do doby vyřízení pasu s dítětem nemohou legálně odjet do jiné země, ani do ČR. Rodičům to také komplikuje komunikaci s místními úřady. ... Více >> 

Napravené nezákonné vyřazení z úřadu práce

Kvůli údajné nelegální práci byla žena vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. Inspektorát práce pak sice nelegální zaměstnávání nepotvrdil, žena však už zůstala vyřazená, přišla o podporu v nezaměstnanosti a pojištění hrazené státem. Nápravy dosáhla až ombudsmanka. ....Více >> 

Zneužívání zajišťovacích příkazů?

Ombudsmanka zahájila systémové  šetření údajného zneužívání zajišťovacích příkazů ze strany finanční správy. Informace v médiích naznačují možné nezákonné postupy, proto se ombudsmanka rozhodla věc prověřit a vyzvala podnikatele, aby jí poskytli konkrétní případy. . ... Více >>

Jak řešit některé problémy ve škole

Každý týden dostaneme alespoň jeden podnět týkající se školství (kvůli rozhodnutí ředitele, konflikty s učiteli, maturitní zkoušce, šikaně atd.). Vydali jsme proto informační leták s vysvětlením, jaké problémy z oblasti školství může ombudsmanka řešit. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.