Elektronický ZPRAVODAJ7/2017

Přinášíme Vám výběr zajímavých témat a případů, jimž se ombudsmanka věnovala v uplynulých dvou letních měsících. Většina z nich může být i návodem pro ty, kdo se ocitnou v podobných situacích, ať už jde o pronájmy obecních bytů lidem se zdravotním postižením, šikanu v zaměstnání, nezaviněné přeplatky u pozůstalostních důchodů, vymáhání poplatků za odpad vyměřených dětem před rokem 2013 nebo problémy zaměstnanců vracejících se po rodičovské dovolené. V srpnu také ombudsmanka např. vydala zprávu o podmínkách v policejních celách a kritizovala ministerstvo kvůli neopraveným chybám v evidenci obyvatel. 

Zpráva z návštěv policejních cel

V uplynulých dvou letech provedl tým ombudsmanky systematické návštěvy 47 policejních cel. Přestože nezjistili skutečně špatné zacházení, na některé nedostatky ombudsmanka upozornila policejního prezidenta. Týkaly se především provádění osobních prohlídek a poučování umístěných osob o jejich právech.... Více >> 

Zateplení školy v Kamenných Žehrovicích

Na základě informací v médiích se ombudsmanka rozhodla prošetřit postup stavebního úřadu ve věci zateplení a výměny oken na budově školy v Kamenných Žehrovicích. Provedené stavební úpravy významným způsobem změnily vzhled stoleté stavby. ... Více >> 

Vymáhání poplatku za odpad před rokem 2013 po dětech

Poplatky za komunální odpad neměly být až do konce roku 2012 nezletilým vyměřovány a jak rozhodl Ústavní soud, nemohou být po nich ani vymáhány. Běžící exekuce musí být zastaveny. Týká se to případů, kdy rodiče za děti neplatily a na prahu dospělosti děti čelily exekuci. ... Více >> 

Ministerstvo odmítá opravovat chyby v evidenci obyvatel

Řada lidí, kteří před rokem 1990 emigrovali a v ČR od té doby nežijí, zde má stále trvalý pobyt. Úřady jim ho v 80. letech chybně nezrušily a ministerstvo to odmítá napravit. Ombudsmanka řešila případy Čechů žijících v zahraničí, kteří kvůli tomu v ČR čelí exekuci pro údajný dluh za komunální odpad. ... Více >> 

Diskriminace: Město odmítlo nevidomému pronajmout byt

Nevidomý muž požádal město o pronájem bytu. Žil totiž s rodiči v domě, kde kvůli vlhkosti trpěl častými infekcemi. Město odmítlo kvůli jeho zdravotnímu postižení. Takové jednání je nepřípustnou diskriminací. Potvrdil to i soud, na nějž se muž s pomocí ombudsmanky obrátil. ....Více >> 

Příjemce neodpovídá za nezaviněnou chybu vdoveckého důchodu

Muž, který pobíral chybně stanovený vdovecký důchod, nemusel díky ombudsmance přeplatek vracet. Ta šetřením ověřila, že chyba nevznikla jeho vinou a nemůže za ni nést odpovědnost. ČSSZ po upozornění chybu napravila a už uhrazený přeplatek muži vrátila. ... Více >>

Ženu nelze vyhodit z práce jen proto, že má děti

Matka dětí se po rodičovské dovolené vrátila do práce, i když se ji zaměstnavatel snažil přesvědčit, aby přistoupila na ukončení pracovního poměru. Později se jí snažil podmínky co nejvíc znepříjemnit, aby dala výpověď. S pomocí a radami ombudsmanky se jí podařilo vyjednat oboustranně výhodnou dohodu. ... Více >>

Obcím stále chybí peníze na problém nebezpečných staveb

Ombudsmanka znovu jednala na vládě o možnosti financování náhradního výkonu rozhodnutí stavebních úřadů. Jen tak je možné zajistit bezpečnost a zdraví lidí před chátrajícími stavbami, jejichž majitelé nejsou známí, nedá se jim doručovat nebo nerespektují uloženou povinnost. ... Více >> 

Podezření na šikanu je třeba důkladně prošetřit

Ombudsmanka šetřila stížnost pěti zaměstnankyň na inspektorát práce. Ten jejich podnět kvůli šikaně ze strany zaměstnavatele i přes předložené důkazy řádně neprověřil a přiklonil se k verzi zaměstnavatele. Ombudsmanka tento postup kritizovala a informovala generálního inspektora Státního úřadu práce.  ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.