Elektronický ZPRAVODAJ6/2017

Toto číslo zpravodaje je ve znamení tří velkých témat: rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil názor ochránkyně, že obec nemůže plošně zakázat sezení venku jinde než na lavičkách, sousedských sporech, které přibývají a stále častěji zaměstnávají i úřady, a povinnosti stavebního úřadu zasáhnout, když někdo užívá stavbu k jinému účelu, než k jakému je zkolaudovaná. Užitečné je i připomenutí týkající se ochrany spotřebitele a spoluodpovědnosti těch, kdo šíří reklamu za její obsah. Jak moc se nám daří lidem pomáhat a napravovat pochybení úřadů, ilustrují tentokrát případy týkající se invalidního a vdovského důchodu. 

Cesta k pořádku nevede přes plošné zákazy

Sezení samo o sobě není činností ohrožující veřejný pořádek. Když všem lidem ve městě zakážeme sedět venku jinde než na lavičce, nevyřešíme tím problém vandalismu. Ústavní soud se s názorem ochránkyně ztotožnil a zrušil vyhlášky plošně zakazující sezení ve městech.... Více >> 

Sousedských sporů přibývá

Sousedské spory hrají roli v řadě podnětů veřejnému ochránci práv. Nejčastěji jde o problémy soužití, konflikty týkající se bydlení a užívání nemovitostí. Každý druhý podnět z oblasti stavebnictví má původ v sousedském sporu. To samé platí u přestupků proti občanskému soužití. ... Více >> 

Svoboda užívání stavby není neomezená

Stavbu lze užívat jen k účelu, k jakému byla zkolaudována. Nejde o omezování vlastníka - každý způsob užívání stavby přináší jiné materiálně-technické, bezpečnostní aj. požadavky, jinak dopadá na okolí. V šetřeném případě byl stavební úřad nečinný a nezasáhl. ... Více >> 

Po 11 letech správný invalidní důchod

Ochránkyně se zastala ženy, která 11 let dostávala nižší invalidní důchod, než jaký jí náležel. Žena se tak díky ochránkyni domohla nejen správné výše důchodu, ale také doplatku za celkem 8,5 let, dohromady 200 000 Kč. ... Více >> 

Ochránkyně žádá řešení daně z nabytí nemovitosti

Finanční správa se přiklonila k doslovnému výkladu zákona a zpětně od 1. 1. 2014 požaduje daň z nabytí nemovitosti od lidí, kteří koupili nový byt v rodinném domě. Ti jsou tak kvůli nezamýšlené mezeře v zákoně znevýhodněni. Ochránkyně požádala ministra financí o řešení problému. ....Více >> 

Za obsah reklamy odpovídá i ten, kdo ji šíří

Pokud je reklama nekalou obchodní praktikou, měl by dohledový orgán zahájit správní řízení nejen se zadavatelem, ale i s tím, kdo takovou reklamu šíří, protože i ten o spoluodpovědný. Jen tak je možné chránit spotřebitele před klamavou reklamou. ... Více >> 

Opakovaná chyba úřadu u vdovského důchodu

Ovdovělá matka dvou dětí opakovaně přicházela o vdovský důchod kvůli technické nedokonalosti systému. I když upozorňovala, že stále pečuje o nezletilého syna, systém ji s ním nedokázal spojit. Rodina se tak dostávala do finanční nejistoty.  ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.