Elektronický ZPRAVODAJ5/2017

Velká část činnosti ochránkyně se zaměřuje na situaci rodin a dětí. Ne vždy úřady postupují tak, aby se rodinám dostalo podpory, jakou potřebují, a především, aby byl důsledně hájen zájem dítěte. Svědčí o tom některé případy, kterými se ochránkyně v poslední době zabývala a o nichž se dočtete v tomto zpravodaji. Všemožně se také snažíme upozorňovat na problémy, které přinese právě projednávaná novela stavebního zákona, pokud bude schválena v navrhované podobě. Ochranu práv lidí dotčených stavbami považujeme za zásadní. V tomto čísle zpravodaje se však dočtete také např. o problému odškodňování pracovních úrazů nebo o vyplácení odstupného hokejovým klubům za i jen desetileté děti. 

Stavební zákon sníží ochranu práv jednotlivců

Ochránkyně varuje před problémy, které v praxi způsobí novela stavebního zákona, jak je navrhována a projednávána. Za nejzávažnější považuje nově zaváděnou možnost postavit libovolně velký rodinný dům, bytový dům apod. jen na ohlášení, navíc s tím, že stavebník si sám určí, kdo ze sousedů bude stavbou přímo dotčen a čí souhlas tedy potřebuje. ... Více >> 

Činnost ochránkyně v 1. čtvrtletí 2017

Za první tři měsíce roku se na ochránkyni obrátilo 2 170 lidí s žádostí o pomoc při řešení životní situace. Nejčastěji šlo o záležitosti týkající se sociálního zabezpečení, stavebnictví a vězeňství. V 88 podnětech se objevila i námitka nerovného zacházení. Ochránkyně také zahájila sérii návštěv psychiatrických nemocnic, při nichž se zaměřuje na výkon ochranného léčení.... Více >> 

Vracení dětí do jejich rodin má být prioritou

OSPOD má vždy jednat v zájmu dětí. I když rodiče příliš nespolupracují, nemůže kvůli tomu OSPOD rezignovat na sociální práci s rodinou. Řešili jsme však případ nedostatečné práce s matkou a nedostatečnou snahu vrátit děti zpátky do rodiny. Případ byl nakonec předán do jiného města. ... Více >> 

Denně žádá ombudsmanku o pomoc 23 lidí

V loňském roce stoupl počet stížností ombudsmance. Její úspěšnost nápravy pochybení je totiž 96%, takže se lidem vyplácí se na ni obracet. Zastoupeny byly všechny regiony - nejvíc tradičně Jihomoravský kraj a Praha, za nimiž následují Moravskoslezský a Středočeský kraj. Nejméně si stěžovali lidé v Karlovarském a Libereckém kraji. ... Více >> 

Hokej dětem bez odstupného klubům

Přestup do jiného klubu je v hokeji už u desetiletých hráčů podmiňován odstupným. To většinou zaplatí rodiče formou darů. Ochránkyně není oprávněna prověřovat pravidla hokejového svazu, ale požádala o pomoc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které sport částečně financuje formou dotací. Ministerstvo přislíbilo, že se pokusí s hokejovým svazem jednat o podmínkách sportování dětí. ....Více >> 

Názor dětí nelze ignorovat

Jako kolizní opatrovník dětí nemůže být OSPOD pasivní a čekat na rozhodnutí soudu. Při rozvodových konfliktech rodičů musí hájit nejlepší zájem dětí. To také znamená zajímat se o jejich názor na budoucí život a rodinné uspořádání. Řešili jsme případ, kdy se OSPOD dětí na jejich názor neptal, ani jim nevysvětlil průběh soudního řízení. Rodičům pak nenabídl možnost mimosoudní dohody, ani odbornou pomoc. ... Více >> 

Chceme spravedlivější odškodňování pracovních úrazů

Situace lidí, kteří utrpěli pracovní úraz či nemoc z povolání, by se měla zlepšit. Jedním z doporučení Poslanecké sněmovně usiluje ochránkyně o spravedlivější odškodňování za snížení jejich příjmu. Renta je jim ale vypočítávána porovnáním s minimální mzdou. Ta se ovšem zvyšuje rychleji než mzdy, takže renta se snižuje. Mnozí o ni kvůli tomu už úplně přišli. ... Více >>

Rodiny se potýkají s problémy častěji než v minulosti

V loňském roce řešila ochránkyně o čtvrtinu víc podnětů týkajících se rodin a ochrany práv dětí. Přímo činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí se týkalo 360 podnětů (tj. téměř jeden denně!). Ve většině se podařilo zajistit nápravu a najít ve spolupráci s úřady způsob, jak rodinám pomoc. Podobně je to i v oblasti sociálního zabezpečení a stížností týkajících se rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, či porodného. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.