Elektronický ZPRAVODAJ4/2017

Výroční zpráva veřejné ochránkyně práv za rok 2016 si zaslouží vlastní číslo elektronického zpravodaje. Poslaneckou sněmovnu v ní totiž nejen informuje o své celoroční činnosti a poznatcích, ale obrací se na ni také s legislativními doporučeními v záležitostech, které považuje za zvlášť naléhavé. Výroční zprávu letos opět provázejí i samostatné zprávy z oblasti prevence špatného zacházení a ochrany před diskriminací.

Rádi bychom Vás také pozvali na benefiční koncert, který ochránkyně pořádá společně se spolkem Konsent na podporu boje proti násilí na ženách.   

Činnost ochránkyně v roce 2016

Více než 8000 osob hledalo v loňském roce u ochránkyně pomoc, nejčastěji v oblasti sociálního zabezpečení a stavebního řádu, a téměř všechna pochybení úřadů se podařilo napravit. Poslanecké sněmovně nyní ochránkyně adresuje 5 zásadních doporučení na přijetí nebo změnu právních předpisů k řešení některých systémových problémů. ... Více >> 

Benefiční koncert proti násilí na ženách

Ochránkyně ve spolupráci se spolkem Konsent pořádá v pondělí 8. května benefiční koncert na podporu boje proti násilí na ženách. Koná se v pondělí 8. května v Kanceláři veřejného ochránce práv a výtěžek půjde na podporu kampaně proti sexuálnímu násilí "Když to nechce, tak to nechce". ....Více >> 

Ochrana před špatným zacházením 2016

Už potřetí vydala veřejná ochránkyně práv samostatnou výroční zprávu o ochraně před špatným zacházením. V loňském roce provedla 22 systematických návštěv zařízení (2 věznice, 6 policejních zařízení, 9 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 1 výchovný ústav, léčebnu dlouhodobě nemocných, zařízení sociálních služeb a 2 zařízení pro cizince). .... Více >>

Výroční zpráva o ochraně před diskriminací 2016

451 osob ve svých podnětech ochránkyni v roce 2016 namítalo diskriminaci a přibližně v každém desátém případě ochránkyně konstatovala, že k ní nejspíš došlo. Lidé si nejčastěji stěžují na diskriminaci v oblasti práce a zaměstnávání. Podrobnosti o ochraně před diskriminací v roce 2016 najdete v samostatné výroční zprávě. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.