Elektronický ZPRAVODAJ3/2017

Přinášíme Vám další číslo zpravodaje veřejné ochránkyně práv, který tentokrát otevírá případ absurdního zákroku policie proti seniorce. Další příspěvky pak ilustrují šíři činnosti ochránkyně a jejího zástupce. Najdete zde zajímavé informace týkající se sociálního zabezpečení, mediálně známou stavební kauzu ze Špindlerova Mlýna, nebo podobně známý případ z dopravně-správní agendy z Dobrušky. Setkali jsme se i s novými problémy v památkové péči, nebo s otázkou doručování nevyzvednuté úřední korespondence. Připomínáme také zápisy do školek a povinnou docházku do školky pro předškoláky.   

Nepřiměřený policejní zákrok

Zcela nepřiměřeně postupovali policisté proti seniorce, o níž se domnívali, že je účastníkem nehody, ačkoli jim sdělila, že jím není. Použili proti ní hmaty a chvaty, spoutali ji, zajistili a odvezli na služebnu. K takovému postupu nebyly splněny zákonné předpoklady. Její stížnost pak policie vyhodnotila jako nedůvodnou. ... Více >> 

Trestní dohra ve Špindlerově Mlýně

Případ nezákonně povolených staveb bytových domů ve Špindlerově Mlýně, kterým se zabýval i zástupce veřejné ochránkyně práv, má dohru u Okresního soudu v Trutnově. Ten rozhoduje o obvinění úředníků z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. ....Více >> 

Povinná školka pro předškoláky

Děti, které do začátku září dovrší pěti let, musí povinně navštěvovat mateřskou školu. Zápisy budou probíhat mezi 2. a 16. květnem. Konkrétní termíny si určují samy školky. Rodiče mají povinnost děti do školky zapsat, posílat je do ní a absenci řádně omlouvat..... Více >>

Finanční pomoc pěstounům ještě před svěřením dítěte

Pokud se příbuzní ujali dítěte a pečovali o něj, měl být OSPOD aktivní a pomoci jim. V té době mohl rozhodnout o předpěstounské péči a umožnit jim získat pěstounské dávky. Nestalo se. Příbuzní, kteří se dítěte ujali, pobírali jen starobní důchod a dostali se tak do finančních obtíží. ... Více >>

Nové problémy v památkové péči

Lidem vadí tzv. vizuální smog v památkových zónách a v některých případech i samo stanovování památkových zón. Dotazy a podněty k těmto novým tématům rozšiřují tradiční problémy, které se v oblasti památkové péče dlouhodobě objevují. ... Více >> 

Vkládání nevyzvednuté korespondence do schránky

Vkládání úředních písemností, které si adresát po výzvě pošty nevyzvedl, do schránky je standardem. Odchýlit se od něho lze jen tehdy, pokud vložení do schránky nění možné, nebo to úřad odůvodněně vyloučil. ... Více >> 

Rada pro poškozené majitele aut v Dobrušce

Majitelé aut, jejichž technickou způsobilost nezákonně schvaloval úředník Městského úřadu v Dobrušce, odsouzený za to z trestného činu, se proti nynějším rozhodnutím o obnově řízení mohou bránit podnětem k přezkumu. Při něm by měli namítat dobrou víru, s níž auto v ČR zakoupili, a také újmu, která jim nyní vznikne. ... Více >> 

Typické - Chybné stanovení data vzniku invalidity

Chybně stanovené datum vzniku invalidity negativně ovlivní výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro přiznání důchodu vůbec. Jde o typický problém. Naštěstí se veřejné ochránkyni práv dlouhodobě daří nedostatky v této oblasti napravovat. ....Více >>   

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.