Elektronický ZPRAVODAJ2/2017

Ochránkyně otevřela téma práv osob se zdravotním postižením. Prolíná se totiž celou její agendou, počínaje invalidními důchody, příspěvkem na péči, přes problémy s nedostatečnou bezbariérovostí objektů, získáním vyhrazeného parkování nebo třeba s dlouhodobým nedostatkem tlumočníků českého znakového jazyka. Z dalších témat se v tomto zpravodaji dočtete např. o dalších problémech v sociálně-právní ochraně dětí, o naději, kterou dalo ministerstvo majitelům administrativně zaniklých vozidel, o nových praktikách obchodníků s energiemi nebo o zajímavých případech ze stavebnictví – jak si neplést stadion s cirkusovým stanem a jak vypadá podjatost úřadu.   

Potřeby lidí se zdravotním postižením

Přestože se v posledních letech řada věcí zlepšila, společnost stále nedokáže vnímat odlišné potřeby lidí se zdravotním postižením. Ti tak čelí překážkám v každodenním životě, ať už v tak zásadních otázkách, jako je zaměstnání, bydlení nebo vzdělání, ale problémem mohou být i zdánlivé maličkosti, jako je třeba domovní zvonek pro neslyšícího. ... Více >> 

Triky obchodníků s energiemi

Ochránkyně varuje před novými praktikami, s nimiž se obchodníci s energiemi snaží získat zákazníky. V poslední době se setkala s postupem, kdy obchodník přesvědčí klienta k podpisu smlouvy a plné moci k výběru lepší nabídky. Ve výsledku pak je pak za klienta uzavřena pro něj nevýhodná smlouva. Jiným trikem je dárek k podpisu smlouvy. Pokud klient následně smlouvu vypoví, je po něm za dárek vyžadována částka vyšší, než je skutečná hodnota dárku. ....Více >> 

Když je úřad podjatý

Pokud stavební úřad obce rozhoduje ve věci týkající se majetku té samé obce, je třeba pečlivě vyhodnotit možnou podjatost. V tomto případě stavební úřad Prahy 1 i přes řadu stížností a nadřízeným orgánem rušených rozhodnutí více než čtyři roky řádně nerozhodl, což může vyvolat pochybnosti o jeho nestrannosti. Nadřízený orgán mu proto věc odebral a předal ji jinému stavebnímu úřadu.... Více >>

OSPOD má dětem pomáhat, ne škodit

OSPOD má sledovat nejlepší zájem dítěte. Ne vždy tomu tak je, jak dokládá případ dívky, která dokonce sama požádala o přijetí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, aby unikla problémům v rodině. Sociální pracovnice ale vše zlehčovala a nepomáhala jí. Po vleklých jednáních se nám podařilo věc napravit. ... Více >>

Zimní stadion není cirkusový stan

Poněkud kuriózní, ale hlavně nesprávný postup zvolily brněnské úřady, když umožnily stavbu dočasného zimního stadionu s kapacitou 25 000 diváků bez jakéhokoli povolení. Přišly totiž s myšlenkou, že takový hokejový stadion je vlastně totéž, co cirkusový stan, který má ve stavebním zákoně výjimku a nepotřebuje povolení. ... Více >> 

Když OSPOD přejímá názor jednoho z rodičů

I když mohou být konflikty rodičů nepřehledné, musí se OSPOD v zájmu ochrany dítěte snažit v nich vyznat. Není možné, aby nekriticky přejímal názor jednoho z rodičů,aniž by si ověřoval sdělené informace. Ve výsledku tímto jednáním může zájmům dítěte nenapravitelně uškodit. ... Více >>

Teoretická šance na registraci vyřazených vozidel

Řada lidí fakticky přišla o svá auta a motorky, protože se nestihli do 30. 6. 2015 zapsat v registru vozidel jako jejich vlastníci. Vozidla byla z registru navždy vyřazena a nemohou být používána. Takový "trest" se zdá být příliš vysoký, proto ochránkyně jednala s ministrem dopravy o možnosti, jak tato auta do registru vozidel vrátit. Ministerstvo nyní vypracovalo postup, který dává majitelům naději, i když jen teoretickou. Samo ministerstvo přiznává, že jen minimum aut bude možné do registru vrátit. ... Více >>  

Odškodnění za průtahy úřadu

Čtyři roky čekal na poslední rozhodnutí ministerstva v jeho celkově sedmileté snaze o zrušení rozhodnutí, kterým byl sankčně vyřazen z evidence úřadu práce. To tehdy způsobila chyba v soudním rozsudku a i když soud vydal opravu, nebylo to nic platné. Protože čtyři roky nečinnosti ministerstva jsou opravdu moc, získal muž alespoň odškodnění. ....Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.