Elektronický ZPRAVODAJ1/2017

Ani na přelomu roku nepolevil příliv podnětů a ochránkyně pomohla řešit potíže více než 2000 osob. Některá témata, kterým se věnovala, najdete i v tomto prvním letošním zpravodaji – např. jak se řeší neshoda rodičů při výběru školu, jaká jsou práva rodičů, když jsou jejich malé děti hospitalizovány, nebo jak mají obce přistupovat k žádostem o vyhrazené parkování. Dobrou zprávou posledních dnů je i to, že se snad konečně začne řešit problém zchátralých a nebezpečných objektů. Vláda totiž na žádost ochránkyně uložila ministryni pro místní rozvoj předložit návrh řešení, aby stavební úřady mohly vykonávat svá rozhodnutí ve veřejném zájmu.   

Činnost ve 4. čtvrtletí - zpráva pro poslance

V posledním čtvrtroce se na ochránkyni obrátilo 2050 osob s žádostí o pomoc a radu. O tématech a některých konkrétních případech, kterými se zabývala, informovala ochránkyně Poslaneckou sněmovnu ve své pravidelné zprávě. Přiložila i informaci o případech, kdy se nepodařilo změnit postoj úřadů a napravit tak jejich pochybení. ... Více >> 

Ministryně má řešit problém zchátralých objektů

Na žádost ombudsmanky uložila vláda ministryni pro místní rozvoj předložit do konce března návrh fungujícího systému financování výkonu rozhodnutí stavebních úřadů, pokud jsou vydány ve veřejném zájmu. Po mnohaletém snažení postupně všech dosavadních ombudsmanů by se konečně mohl začít řešit problém nebezpečných zchátralých objektů. ... Více >>

Zřizování vyhrazeného parkování

Pokud je to možné a dané osobě se zdravotním postižením to přinese užitek, mají obce povinnost zřizovat vyhrazené parkovací stání. Setkáváme se bohužel s případy, kdy obce rezignují na individuální posuzování žádostí a na základě svých vlastních pravidel je formalisticky zamítají. ... Více >> 

Výběr ZŠ při neshodě rodičů

Když se rodiče neshodnou na výběru základní školy, musí o tom místo nich rozhodnout soud. Bez toho ředitelé škol nemohou dítě zapsat. Je zbytečné dodávat, že každý takový spor negativně dopadá na dítě a jeho úspěšné zahájení školního vzdělávání.....Více >>

Zbytečná povinnost pamatovat si kód BOK

Od roku 2012 si při vyřizování občanského průkazu musí každý zvolit číselný kód (BOK). Pod "hrozbou", že když zapomene, za odblokování zaplatí 100 Kč, si ho musí pamatovat, přestože je naprosto k ničemu. K elektronizaci veřejné správy, pro niž byl kód zaveden, totiž nedošlo a ještě dlouho nedojde. ... Více >>

Pobyt rodičů v nemocnici při hospitalizaci dětí

Nemocnice musí umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům pobyt v nemocnici při hospitalizaci dětí mladích šesti let. Vyplývá to ze zákona a nesmí přitom rozlišovat, jestli jde o matku nebo otce. Řešili jsme případ, kdy nemocnice při hospitalizaci dvou malých dětí odmítla pobyt otce s tím, že přijatelný je pouze pobyt matky nebo babičky.... Více >>  

Trest odnětí svobody nemá být trestem pro rodinu

Ochránkyně se přimluvila za podmíněné propuštění odsouzeného za maření úředního rozhodnutí. Během návštěvy ve vězení postihly jeho družku zdravotní komplikace, v jejichž důsledku zemřela. Jejich dvěma malým dětem hrozilo, že skončí v dětském domově, přestože by se o ně otec chtěl starat.... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.