Elektronický ZPRAVODAJ11/2016

V předvánočním zpravodaji si Vám dovolujeme spolu s přáním krásných Vánoc a zdraví a úspěchů v novém roce poslat i několik zajímavých informací o činnosti veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. Hlavním tématem posledních dnů byla činnost stavebních úřadů. Ani po mnohaletém úsilí všech ombudsmanů i jejich zástupců se nedaří dosáhnout toho, aby stavební úřady vykonávaly svá rozhodnutí, (např. o odstranění stavby apod.). Ochránkyně proto požádala vládu, ať v této věci podnikne účinné kroky a zasadí se o vymahatelnost práva. Rovněž jsme vydali novou publikaci Důchody II z řady Stanoviska. Jako pomůcku ji využijí nejen orgány sociálního zabezpečení, ale i ti, kdo žádají o důchod. 

Možná máte ve svém okolí právníky, kteří by rádi pracovali v Kanceláři veřejného ochránce práv. Využíváme proto této příležitosti k oslovení s nabídkou zaměstnání. 

PF 2017

Přejeme Vám i Vašim blízkým krásné Vánoce, hodně zdraví, úspěchů a pohody v novém roce 2017. ... Více >> 

Stavební úřady jednají dlouho a nedůsledně

Počet podnětů k činnosti stavebních úřadů stoupl o celou čtvrtinu. Lidé si stěžují především na nepřiměřenou délku řízení a nedůslednost úřadů při řešení stavební nekázně. Skoro každé šetření zástupce ombudsmanky končí zjištěním pochybení stavebního úřadu, ale téměř vždy se daří nedostatky odstranit. Jen 106 stavebních úřadů ze 717 v ČR nikdy nebylo předmětem podnětů či dotazu ombudsmanovi. ... Více >>

Hledáme právničky a právníky

Do 9. ledna se mohou hlásit právničky a právníci, kteří by chtěli pracovat v Kanceláři veřejného ochránce práv. Hledáme posily pro tematické oblasti: správa daní a poplatků, přestupky, pozemní komunikace, služební poměry, územní a stavební řízení, životní prostředí, metodika a analýza, ochrana osob omezených na svobodě a ochrana před diskriminací. ... Více >> 

Vláda má pomoci zajistit stavební kázeň

Ombudsmanka žádá vládu, aby uložila Ministerstvu pro místní rozvoj vytvořit konečně program pro financování výkonu rozhodnutí stavebních úřadů. Desítky rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací apod., které vlastník stavby odmítl provést, nejsou vykonávána a ministerstvo je při řešení problému dlouhodobě nečinné. ....Více >>

Zdravotní pojišťovny musí poskytovat informace

Zdravotní pojišťovny, s výjimkou VZP, se brání povinnosti poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ochránkyně šetřila postup Revírní bratrské pokladny, která odmítla informace poskytnout a i po šetření ochránkyně trvá na tom, že se na ni zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje v plném rozsahu. ... Více >>

Nová publikace Důchody II

Nejen orgány sociálního zabezpečení, nevládní organizace, advokáti a správní soudci, ale i ti, kdo žádají o důchod, mohou využít novou publikaci Důchody II. Shrnuje poznatky veřejného ochránce práv z šetření podnětů z oblasti důchodového zabezpečení, poskytuje ucelený výklad právních předpisů a věnuje se i aktuálním legislativním změnám. ... Více >>  

Stále je možné odškodňovat za politickou perzekuci

I když hlavní vlna odškodňování za postižení komunistickým režimem proběhlo už v 90. letech, i dnes ještě existuje pro některé skupiny pronásledovaných možnost získat odškodnění, nejčastěji v podobě příplatků k důchodu nebo jiných příspěvků. Ve většině případů o nich rozhoduje České správa sociálního zabezpečení. ... Více >>

Zákaznická karta České pošty už není omezena věkem

Od 1. ledna 2017 bude Česká pošta poskytovat zákaznické karty i klientům mladším 15 let. S pomocí ombudsmanky se této změny podmínek podařilo dosáhnout čtrnáctiletému stěžovateli, který namítal, že za stejné služby pošty platí víc nebo je nemůže využívat jen kvůli věku. ....Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.