Elektronický ZPRAVODAJ10/2016

Věříme, že v tomto vydání zpravodaje najdete řadu zajímavých informací o činnosti veřejné ochránkyně práv. Počet podnětů od lidí stoupá a převažují stížnosti v působnosti ochránce, takže více lidem můžeme pomoci a poradit. Tématem posledních dnů byla především analýza nejčastějších problémů s důchody, snaha o zkvalitnění rodinněprávního soudnictví, ale například také stále aktuální nedokončená stavba dálnice D8. Připomínáme i možnost obcí promíjet dluh za komunální odpad, což by mělo stát za úvahu hlavně u dřívějších případů dětí, za něž rodiče poplatek neplatili.

Nejčastější problémy v oblasti důchodů

Oblast sociálního zabezpečení a konkrétně důchodů patří stabilně k nejčastějším tématem stížností. V letech 2014 a 2015 obdržela ochránkyně 857 podnětů týkajících se především starobních a invalidních důchodů. V 87 případech zjistila pochybení. U invalidních důchodů jde nejčastěji o nesprávně stanovené datum vzniku invalidity, u starobních o nezapočítání všech dob pojištění. ... Více >> 

Víc lidí hledá pomoc u ombudsmanky

Ve třetím čtvrtletí vzrostl počet podnětů, jimiž se lidé obracejí na ombudsmanku. Většina z nich se týkala oblastí, které jsou v působnosti ombudsmanky. Ta tedy mohla pomoci nebo poradit více lidem. Nejčastěji šlo o potíže související se sociálním zabezpečením, zvýšil se i počet podnětů z oblasti stavebnictví a výrazně vzrostl počet stížností z oblasti vězeňství, policie a armády. ... Více >>

Před 13 lety varoval ombudsman před nepřipraveností D8

Stále nedokončenou dálnicí D8 se zabýval už před 13 lety ombudsman Otakar Motejl a upozorňoval na nedodržení zákonných postupů při přípravě záměru stavby vedoucí přes Chráněnou krajinnou oblasti České středohoří. Varoval, že takové chyby stavbu prodraží a oddálí její dokončení. Nebyl tehdy vyslyšen, a jak to dopadlo, vidíme všichni. ... Více >> 

Obce mohou promíjet dluh za komunální odpad

Od konce října 2015 mohou obecní úřady opět promíjet poplatek za svoz komunálního odpadu, včetně dluhů vzniklých před tímto datem. Nemohou však jednat libovolně, rozhodnutí o prominutí či odmítnutí žádosti musí být řádně odůvodněno, aby u podobných případů nedocházelo k odlišnému posouzení. ....Více >>

Sami sobě udělili výjimku ze zákazu reklamy

Pokud obec zakáže obecně reklamu kvůli její škodlivosti pro dané území, nemůže zároveň sama sobě udělit výjimku pro reklamu svou nebo svých partnerů. Porušila by tím princip rovnosti a zvýhodnila by organizátory a podnikatele, kteří s obcí spolupracují. Právě toho se dopustila Praha. Po kritice přislíbila výjimku zrušit. ... Více >>

I zadlužení lidé musí mít možnost získat práci

Fakt, že má člověk dluhy a je v insolvenci, není důvodem, aby ho zaměstnavatelé odmítali. Nejde o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona, ale zaměstnavatelé by měli podmínku bezdlužnosti používat jen v odůvodněných případech u povolání, kde např. dochází k finančním operacím apod. ... Více >>  

Jen důslednost inspektorátů práce zaměstnance ochrání

Při ochraně práv zaměstnanců nestačí jen preventivní působení, inspektoráty práce musí v případě porušení zákona vždy zahájit se zaměstnavatelem správní řízení. Spolupráce a vstřícnost zaměstnavatele mohou mít vliv na výši sankce, ale správní řízení musí být zahájeno vždy. ... Více >>

Za justici vstřícnou k dětem

Soudy musí v řízeních o dětech sledovat nejlepší zájem dítěte a rozhodovat rychle. Čas je totiž při rozhodování o dětech největším nepřítelem - pokud soudy rozhodují příliš dlouho, nakonec už nemusí být o čem rozhodovat. O budoucnosti rodinněprávního soudnictví jsme diskutovali se soudci a dalšími odborníky na konferenci v Senátu. ....Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.