Elektronický ZPRAVODAJ9/2016

V posledním měsíci se ochránkyně věnovala hned několika případům, při nichž posuzovala činnost policie, ať už šlo o postup při návštěvě čínského prezidenta, nebo o nesprávné pokutování za parkování na chodníku. Nejobsáhlejším tématem, jemuž se ochránkyně soustavně věnuje, je však péče o seniory, podmínky, v nichž se nacházejí, a úsilí o zlepšení kvality jejich života. Upozornili jsme také na chyby v evidenci obyvatel, které mohou lidem způsobit vážné potíže. Úspěchem je pak změna praxe ČTÚ, který už nebude schvalovat exekuce proti dětem, za něž rodiče podepsali smlouvu s mobilním operátorem a neplatili ji.  

Společnost by měla dbát na kvalitu života seniorů

Za 2,5 roku ve funkci ombudsmanky požádalo Annu Šabatovou o pomoc více než 7000 seniorů. Jejich podněty tvoří třetinu všech, kterými se zabývala. Většinu se daří úspěšně řešit, zejména když se jedná o záležitosti starobního důchodu nebo příspěvku na péči. Problémem však zůstávají exekuce a potíže s bydlením. ... Více >>

Chyby v systému evidence obyvatel

V evidenci obyvatel jsou jednak staré chyby z doby, kdy registr vznikal, ale vznikají i nové. Pracují pak s nimi úřady i další registry, což může pro občany vést k nedorozuměním, ale i k vážným problémům (chybné doručování, chybně vyměřované dluhy apod.). Řešením je především pečlivost úřadů a důsledné prověřování sporných údajů. ... Více >> 

ČTÚ už nepovoluje exekuce vedené na děti

Na základě našeho šetření už ČTÚ nevydává rozhodnutí o povinnosti dětí zaplatit za smlouvy, které na jejich jméno uzavřeli jejich rodiče s mobilními operátory. Rodiče za užívání služeb neplatili, ale dluh byl připisován dětem. Nyní nesou za dluhy odpovědnost rodiče. ....Více >>

Pokuty za parkování výfukem k chodníku

Městská policie v Brně si nesprávně vyložila dopravní značku "Parkoviště, stání na chodníku kolmé nebo šikmé" a pokutovala řidiče, kteří neparkovali tak, jak je auto na značce vyobrazeno, tj. výfukem k silnici. Tento výklad je nesprávný a o přestupek se nejedná. ... Více >>

Chyby policie při návštěvě čínského prezidenta

Policie při zajištění návštěvy postupovala při některých incidentech nepřiměřeně a zmatečně. Bezdůvodně některé osoby zajišťovala a převážela je na služebnu, zatímco proti jiným s agresivními projevy nezakročila a ani nezjišťovala jejich totožnost. ... Více >>  

Hledáme řešení, co s neregistrovanými zařízeními

Krajské úřady mají stíhat provozovatele neregistrovaných zařízení za správní delikt neoprávněného poskytování sociálních služeb. Ne vždy se jim to daří kvůli nedostatků důkazů, rafinovanosti podnikatelů apod. Uspořádali jsme proto pro zástupce úřadů kulatý stůl k diskuzi, jak provádět efektivní kontrolu v těchto zařízeních. ... Více >> 

Manželství partnerů s dvojím občanstvím

Občané České republiky nemohou uzavřít manželství na zastupitelském úřadu cizího státu v ČR, i když mají rovněž občanství toho státu. Podle mezinárodního práva na ně stát nahlíží jako na své vlastní občany. Takový sňatek proto nelze zapsat do zvláštní matriky a manželé se musí obrátit na soud, který rozhodne, zda bylo manželství uzavřeno nebo ne. ... Více >>

Ombudsmany V4 přijel podpořit i slovenský prezident

Každoročního setkání ombudsmanů zemí V4, které se konalo na Slovensku a zaměřilo se na aktuální téma ohrožení a ochrany lidských práv, se zúčastnil i slovenský prezident Andrej Kiska. Vyjádřil podporu ombudsmanům a vyzdvihl význam jejich nezávislé a nestranné pomoci, kterou lidem poskytují. ....Více >>   

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.