Elektronický ZPRAVODAJ8/2016

V tomto vydání zpravodaje přinášíme informace hned o dvou doporučeních, s nimiž se ochránkyně obrátila na vládu. Jedno z nich by mělo zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením, kteří využívají doprovodu speciálně vycvičených psů. Druhým doporučením se ochránkyně snaží dosáhnout toho, aby stát odškodňoval lidi za průtahy v řízeních u stavebních úřadů. Další témata reagují na aktuální dění ve společnosti, jak se promítá do stížností ombudsmanovi – např. pražské parkovací zóny, nová pravidla pro povolování akcí narušujících noční klid nebo připomenutí těm, kdo mají datovou schránku a podávají daňové přiznání, že tak musí učinit jejím prostřednictvím. Kromě jiných témat se pak chceme pochlubit veleúspěšným řešením častého problému nesprávně stanoveného data vzniku invalidity. 

MMR jako jediné neodškodňuje za délku řízení

Ochránkyně požádala vládu, aby uložila Ministerstvu pro místní rozvoj poskytovat odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení. Zpravidla jde o řízení u stavebních úřadů a MMR jako jediné z ministerstev zatím všechny žádosti o odškodnění odmítá. ... Více >>

Konec výjimkám pro rušení nočního klidu

Zákon stanovuje noční klid od 22 do 06 hodin a obce už od 1. října nemohou udělovat výjimky pro akce způsobující hluk v nočních hodinách. Pokud se mají konat, musí být uvedeny v obecně závazné vyhlášce obce, jinak musí ve 22:00 skončit. Zákon tak chrání právo na nerušený odpočinek v noci. .... Více >> 

Ombudsmanka pomohla k vysokému doplatku invalidního důchodu

Téměř čtyřistatisícový doplatek na invalidním důchodu se podařilo vymoci muži ve třetím stupni invalidity. Problém byl v nedostatečném posouzení zdravotního stavu a nesprávně stanoveném datu vzniku invalidity. Po novém posouzení se důchod zvýšil a byl doplacen rozdíl za posledních deset let. ....Více >>

Zákon o asistenčních psech bude

Ombudsmanka uspěla u vlády s doporučením, aby vznikl zákon, který by chránil práva osob se zdravotním postižením využívajících speciálně vycvičené psy. Zákon by jim zaručoval právo vstoupit se psem do veřejných prostor, prostředků veřejné dopravy apod. Upravil by také postavení těchto psů a jejich výcviku v právním řádu. ... Více >>

Kdo má datovou schránku, musí podat daňové přiznání jejím prostřednictvím

Pokud tak neučiní, vyměří mu finanční úřad pokutu 2000 Kč, proti níž se nelze bránit. Řada lidí o této povinnosti neví, i když platí už druhým rokem, a finanční úřady nemají povinnost je informovat. Je totiž zájmem toho, kdo daňové přiznání podává, seznámit se se svými povinnosti a být si jich vědom. ... Více >>  

Stížnosti na pražské parkovací zóny

V poslední době jsme dostali více stížností na parkovací zóny v Praze. O jejich zřízení podle zákona rozhodují místní samosprávy a veřejný ochránce práv není oprávněn postup samosprávy šetřit. Už dříve navíc Nejvyšší správní soud konstatoval, že jsou pražské parkovací zóny v pořádku. ... Více >>

Zdravotní pojišťovny si nesmí na exekuce najímat právníky

Při vymáhání dluhu si veřejné zdravotní pojišťovny nesmí na rutinní úkony najímat externí advokáty. Zvyšovaly by tím náklady exekuce a zbytečně by dál zatěžovaly dlužníka. Tyto úkony mají zdravotní pojišťovny provádět samy. ....Více >>   

I dnes může stát zmírnit dopady 2. světové války

Ještě stále žijí lidé, kteří osobně pociťují důsledky 2. světové války na své současné sociální situaci. Některým z nich dokáže ombudsmanka pomoci a poradit, jak dosáhnout zvýšení důchodu pomocí příplatku určeného pozůstalým po účastnících národního boje za osvobození. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.